Star-shl verwerkt onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Personalia en identificatiegegevens, zoals:
  • geboortenaam, voorletter(s), adres, postcode, woon- of verblijfsplaats, telefoonnummer;
  • adres en e-mailadres;
  • geboortedatum;
  • geslacht;
  • eventueel meerling;
  • BSN.
 • Financieel-administratieve gegevens, zoals:
  • verzekeringsgegevens en betaal informatie;
  • gegevens over de aanvrager, apotheek, verwijzer, huisarts en/of medisch specialist;
  • accountgegevens (bijvoorbeeld gebruikersnaam) van de gebruikers van ons zorgportaal.
 • Medische gegevens, zoals:
  • anamnesegegevens;
  • onderzoeks- en diagnosegegevens;
  • complicaties;
  • chronisch ziektenprotocol;
  • (farmaco) therapie-/behandelingsgegevens.

Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van u of via andere partijen zoals uw huisarts, medisch specialist of verloskundige.

De verzamelde persoonsgegevens worden door daartoe bevoegde Star-shl medewerkers verwerkt in cliëntendossiers, waaronder ook elektronische cliëntendossiers.

Persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt
Hierbij kunt u onder meer denken aan:

 • persoonsgegevens die u verstrekt door een aanvraagformulier bij ons in te dienen voor een diagnostisch- of laboratorium onderzoek;
 • persoonsgegevens die u verstrekt op het moment dat u een account aanmaakt voor Patiënt DigiD Star-SHL en/of andere informatie die u invoert en verstrekt via onze websites;
 • persoonsgegevens die u verstrekt als u de wettelijke plicht heeft om u te legitimeren;
 • interactiegegevens, zo kunnen telefoongesprekken met de klantenservice worden opgenomen;
 • persoonsgegevens die u in digitale en of schriftelijke correspondentie verstrekt;
 • als u gebruik maakt van de zelfmeetservice van de trombosedienst, dan geeft u met enige regelmaat uw INR aan ons door.

Anderen die uw persoonsgegevens aan ons verstrekken
Veel persoonsgegevens komen bij ons via een doorverwijzing van de huisarts, verloskundige of medisch specialist. Deze zorgverleners geven ons opdracht tot het verrichten van een diagnostisch onderzoek. De persoonsgegevens die wij verkrijgen worden vermeld op aanvraag- of aanmeldformulieren of worden telefonisch aan ons doorgegeven.

In al deze gevallen is het de eigen verantwoordelijkheid van de verstrekker om u er op te wijzen dat ze uw gegevens met star-shl delen. Star-shl heeft met de externe partijen schriftelijke afspraken gemaakt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Videoregistratie
Star-shl maakt op enkele locaties gebruik van videoregistratie, waar dit het geval is, ziet u borden hangen waarop dit wordt aangekondigd. Deze registratie heeft als doel het verhogen van de veiligheid van medewerkers en cliënten. De beelden worden na uiterlijk 4 weken gewist. Alleen in geval van incidenten worden de opgenomen beelden nader bekeken en eventueel langer bewaard of na schriftelijk verzoek ter beschikking gesteld aan Politie / Justitie.