De verschillende redenen en doeleinden, zoals hierboven omschreven, worden hieronder nader omschreven.

Toestemming
Wanneer wij medisch diagnostisch onderzoek verrichten in opdracht van uw zorgverlener, dan moet die partij u toestemming hebben gevraagd voor het delen van uw gegevens met star-shl. Als wij uw gegevens ontvangen en u zich bij ons meldt, dan gaan wij er vanuit dat u die toestemming heeft gegeven. Wij informeren uitsluitend de aanvrager over de uitkomsten van het onderzoek.

Wij delen de uitslagen ook met een andere behandelaar als van te voren is aangegeven dat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Zoals met een medisch specialist waar u, voor dezelfde aandoening, ook bij in behandeling bent.

In het kader van een behandelingsovereenkomst
As u zich rechtstreeks richt tot star-shl dan verzamelen en verwerken wij deze persoonsgegevens voor het uitvoeren van de aangevraagde diagnostische onderzoeken en onze activiteiten bij de trombosedienst. Wij versturen altijd een terugkoppeling van het resultaat van het diagnostisch onderzoek naar uw behandelend arts of verloskundige.

Gerechtvaardigd belang
We onderzoeken en verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze dienstverlening, processen en systemen. Hierover informeren we het management. Ook kunnen persoonsgegevens worden gebruikt bij interne en externe audits voor kwaliteitsverbetering.

Daarnaast gebruiken wij persoonsgegevens voor analyses om het producten- en dienstenassortiment te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van onze klanten.

Er wordt hierbij zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens, dat wil zeggen informatie die niet meer te herleiden is naar een specifiek persoon.

Administratie
Uw persoonsgegevens zijn opgenomen in de administratie van star-shl. We gebruiken ze voor het declareren van zorg bij uw zorgverzekeraar, voor het opstellen, versturen en incasseren van rekeningen. Ook hebben we ze nodig voor het toesturen van afspraakbevestigingen en vragenlijsten ten behoeve van onze onderzoeken naar patiëntervaring en patiënttevredenheid.

Wet- en regelgeving
Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving hebben wij persoonsgegevens nodig. Denk aan identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid. Hieronder valt ook de verplichting van star-shl om gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars, overheidsinstanties en toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheid en Jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Training en wetenschappelijk onderzoek
Star-shl is regelmatig betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor en voor onderwijsdoeleinden mogen uw medische gegevens gebruikt worden. De onderzoeksgegevens worden strikt anoniem verwerkt. De gegevens zijn niet meer te herleiden tot een persoon, daarom hebben we uw toestemming hiervoor niet nodig. Het onderzoek wordt gedaan om de behandeling van patiënten te verbeteren.

In het geval er een doelgericht medisch wetenschappelijk onderzoek wordt gestart zal specifiek toestemming aan u worden gevraagd en wordt het doel van het onderzoek uitgelegd. Indien nodig wordt hiervoor de instemming gevraagd van de medisch ethische commissie van de wetenschappelijke instelling die het betreffende wetenschappelijk onderzoek organiseert.

Star-shl gebruikt het afgenomen lichaamsmateriaal uitsluitend voor onderzoek dat door een hulpverlener is aangevraagd en wordt na uitvoer hiervan vernietigd. Restanten van het afgenomen lichaamsmateriaal kunnen voor kwaliteitsverbetering gebruikt worden als controlemateriaal voor bestaande onderzoeken of als proefmateriaal voor nieuwe onderzoeken. In dat geval wordt lichaamsmateriaal van verschillende personen samengevoegd tot een pool, waarin het individuele materiaal niet meer herleidbaar is of wordt het lichaamsmateriaal van een individuele persoon geanonimiseerd.

Indien een cliënt bezwaar heeft tegen het gebruik van het lichaamsmateriaal voor deze doeleinden, kan hij/zij dit aangeven bij afname of aflevering van materiaal.