Star-shl is gevestigd te Etten-Leur, 4872 LA aan de Bredaseweg 165. Star-shl heeft verschillende dochterondernemingen waarvan zij eigenaar is of het bestuur voert zoals:

  • Stichting Star-shl;
  • Stichting Star-shl B2B;
  • Stichting Star-shl praktijkondersteuning.

Samen bieden wij diensten aan o.a. de eerstelijnsgezondheidszorg op het gebied van:

  • Laboratoriumonderzoeken en diagnostiek;
  • Specialistisch-verpleegkundige zorg.

De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, artsen, verloskundigen en medewerkers is geconcentreerd binnen Stichting Star-shl. Deze Stichting is verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG). Bij het verwerken van persoonsgegevens houden we ons onder andere aan: de AVG; de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (hierna te noemen: Wgbo) en de Wet publieke gezondheid (hierna te noemen: Wpg).