Nieuwe, mobiele CRP-sneltestservice bij COVID-19

15 april 2020

Eerstelijns diagnostisch laboratorium Star-shl levert vanaf heden mobiele diensten voor huisartsen bij patiënten thuis. De point-of-care testing (POCT) service is bedoeld om de huisarts gedurende de COVID-19 pandemie sneller en adequater te ondersteunen in het onderscheiden van ernstig zieke van minder ernstig zieke patiënten.

Dat gebeurt door het ter plekke meten van C-reactief proteïne (CRP) naast meting van zuurstofsaturatie en lichaamstemperatuur. CRP wordt geproduceerd door de lever en afgegeven aan de bloedbaan. Na het ontstaan van een ontsteking neemt de hoeveelheid CRP in het lichaam al binnen een paar uur toe. Bij COVID-19 is CRP verhoogd. De toename van CRP wordt vaak al gezien voordat er duidelijke afwijkingen zijn waar te nemen door de huisarts. CRP is niet specifiek genoeg om de oorzaak van een ontsteking aan te tonen, maar het is een signaalmolecuul dat aangeeft dat gerichte behandeling of (spoed)verwijzing nodig kan zijn. Juist bij COVID-19 is dit belangrijk.

Veel huisartsen maken al langer gebruik van de reguliere, hoogwaardige CRP POCT service van Star-shl in hun dagelijkse praktijk. Aan deze service worden nu twee onderdelen toegevoegd die op verzoek van de huisarts bij patiënten thuis worden uitgevoerd: een mobiele CRP POCT dienst in de visite-auto voor spoedbezoeken vanuit de Huisartsenpost én een mobiele CRP POCT dienst van Star-shl die als een spoeddienst overdag telefonisch kan worden aangevraagd. De laatste geldt voorlopig alleen voor de gemeente Breda. Afhankelijk van de noodzaak en behoefte wordt van week tot week beoordeeld of deze service moet en kan worden uitgebreid.

De eerste studies naar COVID-19 laten zien dat de klinische diagnostiek door de medisch professional erg lastig kan zijn, maar dat CRP steeds verhoogd is. De NHG ‘Standaard Acuut hoesten’ is voor de huisartsen ook bij COVID-19 leidend, inclusief selectief gebruik van de CRP test en met aanvulling het meten van de zuurstofsaturatie (de hoeveelheid zuurstof in het bloed).

Momenteel zijn er zijn grofweg twee merken CRP apparaten die elk in ongeveer 50% van de Nederlandse huisartsenpraktijken worden gebruikt. Star-shl maakt gebruik van beide systemen waarbij Afinion (van Abbott) meer gebruikt wordt op een vaste locatie en Quikread go easy CRP (van Aidian) als mobiel systeem. De testuitslag is binnen 3 minuten bekend. Beide apparaten zijn uitgebreid gevalideerd en in medisch-wetenschappelijke studies van meerwaarde gebleken.

crp poct2.jpg