Stella Zonneveld benoemd als lid raad van toezicht Star-shl

25 februari 2020

Sinds september 2019 is Stella Zonneveld medisch directeur van de ROHA, de grootste zorggroep in Amsterdam. Tevens is zij bestuurslid van het algemeen bestuur van de Amsterdamse huisartsenalliantie en tot voor kort bestuurslid van SIGRA.
Zonneveld: “Vanuit mijn functie als huisarts en verschillende bestuursfuncties heb ik ervaring met de eerstelijnsdiagnostiek. Dagelijks ervaar ik het belang van kwalitatief goede en beschikbare eerstelijnsdiagnostiek ter ondersteuning van mijn werk. Met de uitdagingen om goede zorg toegankelijk te houden in de toekomst, zie ik een belangrijke functie voor Star-shl om haar aanbod verder te optimaliseren en uit te breiden.”

Focus op de huisarts en integrale diagnostiek
De ontwikkelingen in de medische diagnostiek volgen elkaar snel op. Samenwerking tussen de eerste- en de tweedelijnsdiagnostiek wordt steeds belangrijker om goede zorg aan de patiënt te kunnen bieden. Jeroen Bos, voorzitter raad van bestuur Star-shl: “Star-shl heeft een hechte relatie met de huisartsen die wij bedienen in onze regio’s. De ervaring van Stella is van cruciaal belang om de pijlers waarop Star-shl is gegrondvest – van, voor en door de huisarts – te borgen en verder te ontwikkelen. Wij zijn verheugd om Stella in onze Raad van Toezicht te mogen verwelkomen.”

De raad van toezicht van Star-shl bestaat uit:
Mevrouw N. Anderson (voorzitter)
De heer P. Thijssen (vicevoorzitter)
Mevrouw S. Zonneveld
De heer M. Boelhouwer
De heer E. van der Meer