Nieuws en updates 2022

Op deze nieuwspagina leest u meer over ontwikkelingen in onze dienstverlening, berichten van de medische staf en praktische informatie vanuit het laboratorium.


De volgende onderwerpen staan ook in de maandelijkse nieuwsbrief van Star-shl


mei 2022 - Monkeypox virus in Nederland

Door Khoa Thai, arts-microbioloog

Sinds begin mei zijn meerdere autochtone monkeypox infecties gediagnosticeerd in een aantal Europese landen. De eerste patiënt met een monkeypox infectie is vorige week gediagnosticeerd in Nederland en wordt heden ook aangemerkt als een meldingsplichtige ziekte groep A. Monkeypox virusinfecties zijn zoönotische infecties met een virus uit het genus orthopox virus, waar ook het pokkenvirus (variolavirus) toebehoort.

Mens-op-mens transmissie is mogelijk respiratoir via druppelcontact, via direct contact met laesies of indirect via contact met besmet materiaal. Symptomen starten meestal atypische (koorts, hoofdpijn, moeheid en spierpijn). Na ongeveer 1-3 dagen volgen huidlaesies (blaasjes).

Bij verdenking op een monkeypox virusinfectie waarbij een andere oorzaak niet waarschijnlijk wordt geacht, moet de persoon worden getest. Diagnostiek is alleen mogelijk middels PCR binnen Nederland via het RIVM en Erasmus MC. Monkeypox virus diagnostiek wordt niet bij Star-shl verricht. Bij vragen over monkeypox virus, verwijzen we u naar het RIVM.

Afname en diagnostiek (PCR of kweek) naar andere oorzaken van huidlaesies (o.a. VZV, HSV 1 en 2, S. aureus) kunnen gewoon gecontinueerd worden met inachtneming van de algehele hygiënische maatregelen. Op basis van aanvullende informatie over besmettingsroutes en besmettelijkheid kunnen maatregelen worden aangepast.


maart 2022 - Aanbod echografie vernieuwd in ZorgDomein

Het uitgebreide aanbod van eerstelijns onderzoeken zoals echo’s van abdomen en extremiteiten, maar ook uitsluiting van DVT, gynaecologische- of cardiale echo’s is vernieuwd en komende periode in ZorgDomein aangepast. Hierdoor is duidelijker in beeld welke onderzoeken mogelijk zijn via Star-shl en ook een onderzoek aanvragen wordt overzichtelijker weergegeven.

Star-shl biedt eerstelijns echo diagnostiek aan op diverse locaties in Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Onderzoeken worden door echografisten van Star-shl uitgevoerd en voorzien van beoordeling door (regionale) medisch specialisten.

Naast reguliere eerstelijns echo diagnostiek kunt u op deze locaties ook terecht voor vaatecho’s en gynaecologische echo’s (uitgevoerd door gynaecologen).

Kijk voor het volledige aanbod en informatie over indicaties en leeftijdsgrenzen op deze website onder echografisch-onderzoek.


maart 2022 - Oproepservice voor astma/COPD start weer op

Binnenkort start Star-shl weer met het gefaseerd oproepen van astma/COPD patiënten die gebruik maken van de spirometrie service. In verband met maatregelen omtrent verspreiding van COVID-19 is het aantal spreekuurplaatsen en locaties voor deze onderzoeken beperkter dan u van ons gewend was.

Om patiënten op het juiste moment en met passende urgentie op te kunnen roepen, ontvangt u binnenkort een verzoek om de eerstvolgende oproepdatum voor uw patiënten te controleren en aan te passen in Kompas. Zo kunnen we samen de toegankelijkheid voor deze zorg zo optimaal mogelijk houden.

Interesse in het gebruik van oproep- en bewakingsdienst Kompas? Neem contact op met uw relatiemanager of zie informatie op deze website oproep-en-bewakingsdienst voor meer informatie.


maart 2022 - Regio Rotterdam-Rijnmond krijgt nieuwe holterapparatuur

Vanaf april vervangt Star-shl de huidige holters en eventrecorders op locatie Witte Keizer (Vissersdijk, Rotterdam) door nieuwe en hoogwaardiger holterapparatuur. De overige locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond volgen in de loop van 2022.

Deze nieuwe apparatuur wordt al sinds 2020 naar veel tevredenheid gebruikt bij holteronderzoeken in andere regio’s van Star-shl.

Wat verandert er voor u en uw patiënt?

Naast de gebruikelijke registratieduur van 24 uur is ook een holteronderzoek voor 72 uur aan te vragen. Hierbij wordt het hartritme continu geregistreerd. In tegenstelling tot een eventrecording is het vastleggen van afwijkingen op deze manier niet afhankelijk van het gebruik van een markeringsknop en worden eventuele ritmestoornissen ook in de tussenliggende periodes geregistreerd.

Doordat het merendeel van de (ernstige) ritmeafwijkingen binnen het tijdsbestek van 72 uur wordt vastgelegd, kunnen wij u de resultaten sneller terugkoppelen dan bij eventrecording van 1 week en is het onderzoek minder belastend voor uw patiënt.

Mocht u nog gebruik willen maken van een eventrecording (1 week), dan is dit onderzoek nog mogelijk op andere Star-shl locaties in regio Rotterdam-Rijnmond.

Uiteraard ontvangt u de uitslag in een bondige rapportage direct in het HIS zoals u van ons gewend bent. Indien gewenst, is er ook een uitgebreide rapportage beschikbaar.

Het aanvragen van deze onderzoeken kan eenvoudig via ZorgDomein.
Aanvullende informatie vindt u op onze website bij onderzoeken: holteronderzoek

U kunt ook contact opnemen via de medische administratie.


maart 2022 - Nieuwe afname materiaalkaart microbiologie

Afname Materiaal geeft een overzicht van opvang- en afname materialen voor microbiologisch onderzoek. Tevens vind u hier een inpakinstructie microbiologie en pathologie. Beide documenten worden per kwartaal indien nodig aangepast.


maart 2022 - Mycoplasma genitalium resistentiebepaling

Een infectie met M. genitalium is een seksueel overdraagbare aandoening. Behandeling is in ieder geval nodig bij patiënten met symptomen (urethritis, cervicitis, PID). Resistentie voor azithromycine (~40%) en in mindere mate moxifloxacine (~5%) vormt een toenemend probleem bij de behandeling.

Tot recent kan Star-shl alleen de aan- of afwezigheid van M. genitalium middels PCR aantonen. Vanaf 1 april 2022 is het mogelijk om M. genitalium azithromycine resistentiebepaling aan te vragen. Met deze diagnostiek wordt het mogelijk om direct adequate therapie in te stellen.

De kosten voor de resistentiebepaling is €71,47 (NZA-tarief).
De werkelijke kosten is afhankelijk van zorgverzekering.


maart 2022 - Vaccinatiestudie Corona (VASCO)

De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) RIVM - VASCO studie onderzoekt de lange termijn effectiviteit van de coronavaccins onder de Nederlandse bevolking. Onder andere om meer inzicht te krijgen hoe goed de verschillende soorten vaccins beschermen tegen het coronavirus en hoe lang die bescherming stand houdt.

In samenwerking met het RIVM is Star-shl begonnen met het meten van coronavirus-antistoffen bij de meer dan 60.000 deelnemers van deze studie. De resultaten van deze studie zullen uiteindelijk in wetenschappelijke publicatie(s) worden beschreven.


maart 2022 - Aan- of afmelden trombosedienst

Het is vanaf heden mogelijk voor huisartsenpraktijken om patiënten in ZorgDomein aan- en af te melden voor de trombosedienst van Star-shl.


maart 2022 - Van goed naar beter

Digitaal aanvragen leidt u via verschillende stappen in het proces waardoor de belangrijkste gegevens bijna vanzelfsprekend ingevuld worden. Bij een papieren formulier ligt het doorlopen van de stappen bij degene die de pen hanteert.

Mocht u toch nog een papieren formulier moeten gebruiken, dan vragen wij uw alertheid voor het volledig invullen van het formulier. Dat voorkomt bijvoorbeeld het ‘opnieuw moeten oproepen van een patiënt’. Maar ook vragen bij de bloedafname zelf of een langere verwerkingstijd omdat gegevens moeten worden gecontroleerd. Fijner voor uw patiënt en beter voor de zorg(kosten).