Nieuws en updates 2022

Op deze nieuwspagina leest u meer over ontwikkelingen in onze dienstverlening, berichten van de medische staf en praktische informatie vanuit het laboratorium.


De volgende onderwerpen staan ook in de maandelijkse nieuwsbrief van Star-shl


juli 2022 - Nabepalingen aanvragen via ZorgDomein

Met ingang van 11 juli biedt Star-shl via ZorgDomein de mogelijkheid om nabepalingen aan te vragen. Er gelden wel beperkingen: het benodigde materiaal moet bij ons aanwezig zijn en het moet nog houdbaar zijn voor de aangevraagde testen.

Lees verder


juli 2022 - Verdere optimalisering doorlooptijden labaanvragen

De volgende aanpassingen in de werkwijze kunnen zorgen voor een versnelling in de doorlooptijd van een labaanvraag. Daarom voeren we deze in de loop van de maand door.

Lees verder


juli 2022 - Nieuw systeem voor uitslagen functieonderzoeken

De uitslagen van alle functieonderzoeken bij Star-shl worden vanaf 18 juli in een nieuw systeem ondergebracht. Hiertoe is in het weekend van 16 en 17 juli een migratie gepland van de huidige systemen.

Lees verder


juli 2022 - Nieuwe urinebuizen voor kweek

Sinds juni gebruiken wij twee verschillende urinebuizen voor kweek. Dit in verband met leveringsproblemen door fabrikant. Het gaat om de bekende Vacutainer® van BD met groene dop en de nieuwe Vacuette® van Greiner met gele dop.

Lees verder


juli 2022 - Nieuwe opmerking ciprofloxacine

Per heden leest u bij het antibiogram van elke gekweekte Pseudomonas en Campylobacter een standaard opmerking over hogere dosering van ciprofloxacine. Dit in navolging van huidige EUCAST aanbevelingen.

Lees verder


juli 2022 - Eerstelijns cardiale echografie bij Star-shl

Wist u dat u bij Star-shl een cardiale echo kunt aanvragen ten behoeve van eerstelijns diagnostiek? Uw patiënt kan hiervoor op verschillende locaties in Zuidwest Nederland terecht. Deze onderzoeken worden na beoordeling door een cardioloog binnen 5 werkdagen aan u gerapporteerd.

Lees verder


juli 2022 - De zomervakanties komen er aan – welke locaties zijn open?

Vanwege de zomerperiode kunnen er op locaties andere openingstijden zijn dan u van ons gewend bent. Eventuele vakantiesluitingen vermelden we op de locaties en op de website.

Lees verder


juni 2022 - Een blik op de toekomst - Na ruim twee jaar corona

Hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren met alle aandacht voor COVID? Voor welke veranderingen heeft dit in uw praktijk gezorgd?

Binnen medische- en laboratoriumdiagnostiek waren in hoog tempo aanpassingen vereist. We willen u graag goed op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen en effecten. Welke lessen halen we uit afgelopen twee jaar en wat betekent dat voor de toekomst. Hoe kunnen we elkaar daar samen in tot dienst zijn.

Lees verder


mei 2022 - Monkeypox virus in Nederland

Sinds begin mei zijn meerdere autochtone monkeypox infecties gediagnosticeerd in een aantal Europese landen. De eerste patiënt met een monkeypox infectie is vorige week gediagnosticeerd in Nederland en wordt heden ook aangemerkt als een meldingsplichtige ziekte groep A. Monkeypox virusinfecties zijn zoönotische infecties met een virus uit het genus orthopox virus, waar ook het pokkenvirus (variolavirus) toebehoort.

Lees verder


maart 2022 - Aanbod echografie vernieuwd in ZorgDomein

Het uitgebreide aanbod van eerstelijns onderzoeken zoals echo’s van abdomen en extremiteiten, maar ook uitsluiting van DVT, gynaecologische- of cardiale echo’s is vernieuwd en komende periode in ZorgDomein aangepast. Hierdoor is duidelijker in beeld welke onderzoeken mogelijk zijn via Star-shl en ook een onderzoek aanvragen wordt overzichtelijker weergegeven.

Lees meer

maart 2022 - Oproepservice voor astma/COPD start weer op

Binnenkort start Star-shl weer met het gefaseerd oproepen van astma/COPD patiënten die gebruik maken van de spirometrie service. In verband met maatregelen omtrent verspreiding van COVID-19 is het aantal spreekuurplaatsen en locaties voor deze onderzoeken beperkter dan u van ons gewend was.

Lees meer


maart 2022 - Regio Rotterdam-Rijnmond krijgt nieuwe holterapparatuur

Vanaf april vervangt Star-shl de huidige holters en eventrecorders op locatie Witte Keizer (Vissersdijk, Rotterdam) door nieuwe en hoogwaardiger holterapparatuur. De overige locaties in de regio Rotterdam-Rijnmond volgen in de loop van 2022.

Deze nieuwe apparatuur wordt al sinds 2020 naar veel tevredenheid gebruikt bij holteronderzoeken in andere regio’s van Star-shl.

Lees meer


maart 2022 - Nieuwe afname materiaalkaart microbiologie

Afname Materiaal geeft een overzicht van opvang- en afname materialen voor microbiologisch onderzoek. Tevens vind u hier een inpakinstructie microbiologie en pathologie. Beide documenten worden per kwartaal indien nodig aangepast.


maart 2022 - Mycoplasma genitalium resistentiebepaling

Een infectie met M. genitalium is een seksueel overdraagbare aandoening. Behandeling is in ieder geval nodig bij patiënten met symptomen (urethritis, cervicitis, PID). Resistentie voor azithromycine (~40%) en in mindere mate moxifloxacine (~5%) vormt een toenemend probleem bij de behandeling.

Tot recent kan Star-shl alleen de aan- of afwezigheid van M. genitalium middels PCR aantonen. Vanaf 1 april 2022 is het mogelijk om M. genitalium azithromycine resistentiebepaling aan te vragen. Met deze diagnostiek wordt het mogelijk om direct adequate therapie in te stellen.

De kosten voor de resistentiebepaling is €71,47 (NZA-tarief).
De werkelijke kosten is afhankelijk van zorgverzekering.


maart 2022 - Vaccinatiestudie Corona (VASCO)

De Vaccinatiestudie Corona (VASCO) RIVM - VASCO studie onderzoekt de lange termijn effectiviteit van de coronavaccins onder de Nederlandse bevolking. Onder andere om meer inzicht te krijgen hoe goed de verschillende soorten vaccins beschermen tegen het coronavirus en hoe lang die bescherming stand houdt.

In samenwerking met het RIVM is Star-shl begonnen met het meten van coronavirus-antistoffen bij de meer dan 60.000 deelnemers van deze studie. De resultaten van deze studie zullen uiteindelijk in wetenschappelijke publicatie(s) worden beschreven.


maart 2022 - Aan- of afmelden trombosedienst

Het is vanaf heden mogelijk voor huisartsenpraktijken om patiënten in ZorgDomein aan- en af te melden voor de trombosedienst van Star-shl.


maart 2022 - Van goed naar beter

Digitaal aanvragen leidt u via verschillende stappen in het proces waardoor de belangrijkste gegevens bijna vanzelfsprekend ingevuld worden. Bij een papieren formulier ligt het doorlopen van de stappen bij degene die de pen hanteert.

Mocht u toch nog een papieren formulier moeten gebruiken, dan vragen wij uw alertheid voor het volledig invullen van het formulier. Dat voorkomt bijvoorbeeld het ‘opnieuw moeten oproepen van een patiënt’. Maar ook vragen bij de bloedafname zelf of een langere verwerkingstijd omdat gegevens moeten worden gecontroleerd. Fijner voor uw patiënt en beter voor de zorg(kosten).