Door: Khoa Thai, arts-microbioloog

Monkeypox virus in Nederland

Sinds begin mei zijn meerdere autochtone monkeypox infecties gediagnosticeerd in een aantal Europese landen. De eerste patiënt met een monkeypox infectie is vorige week gediagnosticeerd in Nederland en wordt heden ook aangemerkt als een meldingsplichtige ziekte groep A. Monkeypox virusinfecties zijn zoönotische infecties met een virus uit het genus orthopox virus, waar ook het pokkenvirus (variolavirus) toebehoort.

Mens-op-mens transmissie is mogelijk respiratoir via druppelcontact, via direct contact met laesies of indirect via contact met besmet materiaal. Symptomen starten meestal atypische (koorts, hoofdpijn, moeheid en spierpijn). Na ongeveer 1-3 dagen volgen huidlaesies (blaasjes).

Bij verdenking op een monkeypox virusinfectie waarbij een andere oorzaak niet waarschijnlijk wordt geacht, moet de persoon worden getest. Diagnostiek is alleen mogelijk middels PCR binnen Nederland via het RIVM en Erasmus MC. Monkeypox virus diagnostiek wordt niet bij Star-shl verricht. Bij vragen over monkeypox virus, verwijzen we u naar het RIVM.

Afname en diagnostiek (PCR of kweek) naar andere oorzaken van huidlaesies (o.a. VZV, HSV 1 en 2, S. aureus) kunnen gewoon gecontinueerd worden met inachtneming van de algehele hygiënische maatregelen. Op basis van aanvullende informatie over besmettingsroutes en besmettelijkheid kunnen maatregelen worden aangepast.