Vanaf 1 juli 2022 start Star-shl weer met het gefaseerd oproepen van astma/COPD patiënten die gebruik maken van de spirometrie service. In verband met maatregelen omtrent verspreiding van COVID-19 is het aantal spreekuurplaatsen en locaties voor deze onderzoeken beperkter dan u van ons gewend was.

Om patiënten op het juiste moment en met passende urgentie op te kunnen roepen, ontvangt u een verzoek om de eerstvolgende oproepdatum voor uw patiënten te controleren en aan te passen in Kompas. Zo kunnen we samen de toegankelijkheid voor deze zorg zo optimaal mogelijk houden.

Interesse in het gebruik van oproep- en bewakingsdienst Kompas? Neem contact op met uw relatiemanager of kijk op deze website onderzoeken/oproep-en-bewakingsdienst voor meer informatie.