Aanpassingen diagnostiek voor chronische hepatitis B

30 maart 2023

In februari 2023 is de NHG richtlijn ‘virushepatitis en andere leveraandoeningen’ herzien. Een belangrijke wijziging is het advies voortaan alle patiënten met chronische hepatitis B virus infectie te verwijzen naar een hepatitis behandelcentrum voor diagnostiek en follow-up.

Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen chronisch actieve en inactieve hepatitis B virus infectie. In de praktijk zal hierdoor alleen nog op specifieke indicatie een hepatitis B virus-PCR (viral load) nodig zijn. Ook vervalt de follow-up van chronisch inactieve hepatitis B virus infectie. Deze dienst wordt verwijderd uit het Star-shl Kompas.

Voor meer achtergrond verwijzen wij u graag naar de nieuwe NHG richtlijn en gerelateerd artikel in Huisarts & Wetenschap van februari 2023.