BSN vermelden bij thuisprikaanvraag via ZorgDomein

30 maart 2023

Om te zorgen dat uw aanvragen voor een thuisprik goed worden geregistreerd en digitaal kunnen worden verwerkt, is het van belang dat u bij de ZorgDomein aanvraag het burgerservicenummer (BSN) van de patiënt vermeldt. Graag uw aandacht hiervoor.