Controle spirometrie herstart via oproepdienst Kompas

23 augustus 2022

Een interview met Lenneke Hoosemans, stafarts

Lenneke-Hoosemans-150px.png

Vanaf 1 juli is Star-shl weer gestart met het aanbieden van de controle spirometrie via de oproepdienst Kompas. “Na een flinke pauze door COVID-19 zijn we blij dit weer aan te bieden aan de longpatiënten”, aldus Lenneke Hoosemans (stafarts). Star-shl roept de afgelopen weken weer gefaseerd astma/COPD patiënten op voor de controle spirometrie. Zo houden we samen grip op het periodiek controleren van patiënten met chronische longziekten.

Welke longfunctieonderzoeken zijn er momenteel mogelijk?

Star-shl streeft naar een zo breed mogelijk aanbod voor longfunctieonderzoeken in de eerstelijns diagnostiek. Lenneke legt uit: “De onderzoeken die we aanbieden zijn ook standaard uitgebreid met een anamnese, afname van een vragenlijst en een beoordeling door een longarts of kaderhuisarts. De controle spirometrie voor astma/COPD patiënten onder eigen medicatie is onderdeel van onze oproepdienst Kompas. Daarbuiten is het ook mogelijk om dit onderzoek aan te vragen inclusief reversibiliteitsmeting. Verder biedt Star-shl diagnostische spirometrie aan voor het stellen of heroverwegen van een diagnose en worden er histamine provocatietests uitgevoerd op één van de locaties.“

Is het onderzoek aangepast i.v.m. richtlijnen omtrent COVID-19?

“Het onderzoek wordt alleen uitgevoerd bij patiënten die geen actieve COVID-19 infectie hebben óf als ze minimaal 2 weken klachtenvrij zijn. Daarnaast maken we gebruik van een speciale bacteriefilter op de spirometer en hebben we de onderzoeksruimtes ook van geoptimaliseerde ventilatie voorzien”, licht Lenneke toe. Door te kiezen voor deze manier van werken en door geschikte locaties te selecteren, kan Star-shl inzetten op continuïteit van de zorg zodat er niet meer afgeschaald hoeft te worden. Zo kan het onderzoek dus veilig uitgevoerd worden, ook bij een landelijke stijging van coronagevallen.

Zijn er ook veranderingen omtrent de zorg van chronisch zieke longpatiënten na COVID-19?

“We zien momenteel een opvallende verschuiving in de markt, waarbij praktijken de zorg voor chronische longpatiënten verder willen uitbesteden,” aldus Lenneke. De combinatie van Star-shl’s oproepdienst Kompas en de eigen onderzoekslocaties leent zich uitstekend voor het overnemen van grote groepen patiënten, mits de (piek)capaciteit in de regio het toelaat. Meer weten? Onze relatiemanagers kunnen de mogelijkheden toelichten voor uw praktijk.

Wat zijn de mogelijkheden m.b.t. declareren?

Lenneke legt uit: “De onderzoeken worden standaard gedeclareerd bij de zorgverzekering van de patiënt. Echter zijn er voor een groot deel van de patiënten contractuele afspraken gemaakt voor de declaraties van controleonderzoeken binnen de ketenzorg DBC. Huisartsen die hierbij aangesloten zijn, kunnen in Kompas of tijdens de verwijzing per patiënt aangeven of DBC declaratie gewenst is.” Zo zorgt Star-shl ervoor dat de rekening altijd bij de juiste persoon terecht komt, ook als er mutaties plaatsvinden.

Lees meer over de oproepdienst astma/COPD >

Lees meer over longfunctieonderzoeken >