Onderzoek ‘klein cardiaal aan huis’ stopt per 1 februari

24 januari 2023

Star-shl stopt per 1 februari 2023 met klein cardiale onderzoeken (Trace / ECG / ABPM / holteronderzoeken) bij patiënten aan huis. We willen benadrukken dat met het beëindigen van deze onderzoeken aan huis er geen patiëntveiligheidsissues moeten kunnen ontstaan. Vandaar dat we deze beslissing verantwoord vinden.

Waarom dit besluit
Het aantal aanvragen van deze onderzoeken is zeer laag. Daarnaast is geconstateerd dat onderzoeken werden aangevraagd door andere aanvragers dan huisartsen (bijv. instellingen). De inspanningen en gemaakte kosten vanuit Star-shl om deze onderzoeken te verrichten staan niet meer in verhouding tot vergoeding van de kosten van deze service.

Er is voldoende alternatieve zorg beschikbaar, zoals:

  • In geval van een acute situatie: de spoedeisende hulpdienst via 112;
  • cardiale onderzoeksmogelijkheden op de eerstelijns diagnostische centra van Star-shl;
  • de tweedelijns diagnostiek in het ziekenhuis.

‘Klein cardiaal onderzoek aan huis’ kan vanaf 1 februari 2023 ook niet meer via ZorgDomein en het Klantcontactcentrum van Star-shl worden aangevraagd. Heeft u hier nog vragen over, laat het ons weten via uw relatiemanager.