Pathologie diagnostiek tijdelijk ook verzorgd door PAL Dordrecht

3 april 2023

Pathan, het laboratorium waarmee Star-shl samenwerkt voor de pathologiediagnostiek, is vorige week overgegaan op een nieuw ICT management systeem. Deze ingrijpende operatie (vergelijkbaar met een nieuw HIS) is goed verlopen, maar heeft wel gezorgd voor achterstand bij het verwerken van aanvragen. Om deze achterstand weg te werken zal het pathologie laboratorium in Dordrecht PAL daarom in de maand april extra ondersteuning bieden bij de verwerking van pathologie aanvragen van de huisartsen van Star-shl. Het kan daarom zijn dat u via Edifact een uitslag krijgt afkomstig van PAL in plaats van Pathan zoals u gewend bent.

Wat betekent dit voor komende maand?

Los van CITO’s aanvragen kan de doorlooptijd tijdelijk oplopen tot 2 weken voor u een uitslag ontvangt. Wij verzoeken u vriendelijk hier in de communicatie met patiënten rekening mee te houden. Indien dit voor bepaalde niet-CITO patiënten tot onoverkomelijke bezwaren leidt, verzoeken we hierover apart even contact op te nemen met het medisch Service Centrum van Pathan 010-4616661/info@pathan.nl

Voor meer informatie over PAL.