Standaarden Diabetes, CVRM en Chronische Nierschade verwerkt in ZorgDomein

24 januari 2023

Door: Huub van Ingen, klinisch chemicus

In de NHG- en LESA standaarden worden aanbevelingen gedaan voor de diagnostiek en controlefrequentie bij diabetes type 2, CVRM en chronische nierschade. Star-shl heeft deze aanbevelingen verwerkt in haar ZorgDomein aanbod. U vindt deze onder de probleemgroepen Cardiovasculair risicomanagement, Diabetes Mellitus type 2 en Nieraandoeningen.

Bij diabetes mellitus type 2 kunt u nu zelf kiezen of het lipidenpanel bepaald wordt (aanbeveling 1x per jaar tot 1x per 5 jaar) en of natrium en kalium bepaald worden (alleen bij gebruik van een ACE remmer, angiotensine receptor blokker of diureticum).

Bij de CVRM risico-inventarisatie kunt u kiezen voor een nuchtere of niet-nuchtere bepaling van glucose en voor (éénmalig) toevoegen van Lp(a) aan het risicoprofiel. Bij CVRM controle tijdens behandeling kunt u kiezen voor bepaling van LDL-cholesterol (bij cholesterolverlagende therapie) en bepaling van natrium, kalium en nierfunctie (alleen bij gebruik van een ACE remmer, angiotensine receptor blokker of diureticum). Voorbeelden staan in de screenshots hieronder.

De oude pakketten zullen nog een korte periode te gebruiken zijn en rond maart 2023 verwijderd worden. Wilt u deze informatie ook doorgeven aan uw POH’s en assistentes?

chronische nierschade.png jaarlijkse controle nhg 2021.png risico-inventarisatie CVRM.png controle behandeling.png