In verband met corona zijn de wachttijden bij het Klantcontactcentrum mogelijk langer dan u van ons gewend bent. Heeft u vragen, bekijk dan de veelgestelde vragen.

Voor algemene vragen en informatie over Covid-19 of Sars-CoV2 verwijzen wij u graag naar de informatie pagina’s van websites van RIVM, NHG, en regionale ROAZ/ Harop teams. Hier vindt u gerichte informatie voor medisch professionals. De informatie voor patiënten vindt u hier.

Er worden nu veel COVID-19 point-of-care testen aangeboden, zijn deze betrouwbaar?

De artsen-microbioloog en team POCT van Star-shl krijgen ontzettend veel vragen over de coronavirus-serologie. Diverse fabrikanten en bedrijven bieden momenteel verschillende typen COVID-19 point-of-care testen (‘sneltesten’) aan. Enkele huisartsenlaboratoria bieden dit nu direct aan de huisarts aan. Veel huisartsen vragen zich af of de testen betrouwbaar zijn en of ze in moeten gaan op de aanbiedingen. De artsen-microbioloog en POCT team van Star-shl raden het gebruik van deze aangeboden point-of-care testen ten zeerste af.

Het gaat met name om COVID-19 point of care antigeen tests voor de diagnosestelling (met een nasofaryngeale- en keelswabs) en IgG/IgM point-of-care tests (volbloed na vingerprik) om te bepalen of iemand COVID-19 heeft doorgemaakt. Vaak gaat het hier om testen die de uitslag op teststrips presenteren, zonder dat hiervoor apparatuur nodig is. In de media wordt ook bericht over (moleculaire) testen die op reeds bestaande POCT-apparatuur beschikbaar zullen komen.

Op dit moment is de diagnostische waarde (sensitiviteit/specificiteit) van deze testen niet bekend. Wetenschappelijke studies over de diagnostische waarde en betrouwbaarheid ontbreken op dit moment. Voor de diagnostiek is de COVID-19 PCR op dit moment PCR superieur in de acute fase van de infectieziekte. Serologie is (nog) niet beschikbaar en wordt momenteel o.a. onderzocht bij Star-shl. Serologie zal meest waarschijnlijk een plaats krijgen in convalescente fase.

Lees ook: POCT bij COVID-19 nog een stap te ver

Kan ik mijn patiënt naar een onderzoekslocatie sturen voor onderzoek?

Voor alle onderzoeken en bloedafnames moet een afspraak worden gemaakt. Wij verzoeken u om patiënten die luchtwegklachten hebben en toch een noodzakelijk onderzoek moeten ondergaan dit telefonisch aan te melden.

Als uw patiënt bloed moet laten prikken en er zijn recent klachten van hoesten, benauwdheid of koorts ontstaan, vragen we, indien mogelijk het bezoek uit te stellen totdat men hersteld is.

Controle afspraken en oproepen hiervoor zijn, net zoals in andere sectoren van de zorg, tijdelijk stilgelegd. Met uitzondering van oproepen voor Trombose en Medicijngebruik.

Waar kunnen patiënten nog terecht?

We willen u duidelijkheid geven over de locaties waar u vanaf heden terecht kunt, zodat u niet steeds hoeft te na te kijken of er een locaties open of dicht is. In het gebied Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant hebben we ruim 60 locaties volledig ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM waar uw patiënt voor bloedafname en andere onderzoeken terecht kan.

Waar kan ik mijn patiënt heen sturen voor diagnostisch onderzoeken?

Kijk bij locaties om te zien op welke locaties onze onderzoeken nog zullen worden uitgevoerd. De patiënt dient een telefonische afspraak te maken voor een diagnostisch onderzoek.

Wat zijn de openingstijden van de locaties?

Kijk voor de exacte openingstijden op de pagina locaties. Er moet wel een afspraak gemaakt worden voor alle onderzoeken die we uitvoeren, dit om te voorkomen dat er meer dan 5 mensen in de wachtkamer aanwezig zijn. Uw patiënt kan dus niet zonder afspraak binnenlopen.

  • Een afspraak inplannen voor bloedafname gaat via deze pagina of telefonisch via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 020 95 55.
  • Een afspraak inplannen voor overige onderzoeken gaat telefonisch via het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 088 020 95 55.
Wat moet ik doen als een patiënt in verband met het coronavirus liever niet wil dat er een medewerker bloedafname bij hem/haar thuis komt?

Uw patiënt kan zelf naar een prikpost komen. Wij vragen u dit wel telefonisch te overleggen met de trombosedienst in geval van trombose via 088 020 95 10.

Voor de bloedafname aan huis maken onze medewerkers een afweging of dit veilig kan. Indien er luchtwegklachten zijn en er moet toch geprikt moet worden, dan worden extra persoonlijke beschermingsmaatregelen genomen (mondkapje, schort, handschoenen). Ons zorgpersoneel komt niet werken als ze zelf klachten hebben.

Vragen over oproepdiensten

Wanneer worden de oproepen vanuit Kompas weer opgestart?

De oproepen worden in overleg met uw zorggroep weer opgestart. Met de zorggroep stemmen wij een datum af voor de opstart.

Wat gebeurt er met patiënten die geen oproep meer krijgen? Komt die aanvraag alsnog?

Deze oproepen hebben we bewaard in onze systemen. In overleg met uw zorggroep kijken we samen hoe de oproepen weer worden opgestart.

Vragen over Beeldvormende Technieken en Functieonderzoeken

Kan ik een X-thorax aanvragen voor een patiënt?

Omdat de indicaties voor de aanvraag van een X-thorax veelvuldig overlap vertonen met symptomen die mogelijk passen bij een Covid-19 infectie, kunt u momenteel geen X-thorax aanvragen bij Star-shl. Overige röntgenonderzoeken worden onveranderd aangeboden voor patiënten die geen luchtwegklachten of koorts hebben.

Kan ik een patiënt met verhoogd risico op Covid-19 naar een onderzoekslocatie sturen voor onderzoek?

Op dit moment kunt u in verband met veiligheid voor de patiënt en onze medewerkers geen patiënten met hoog risico op Covid-19 naar Star-shl verwijzen voor aanvullende diagnostiek. Wij verzoeken u deze patiënten te verwijzen naar het ziekenhuis.

Welke onderzoeken zijn voorlopig stopgezet?

De volgende onderzoeken zullen tot nadere berichtgeving niet meer worden aangeboden: X-thorax, 24-uurs bloeddrukmetingen, MRI, DEXA onderzoeken, longfunctieonderzoeken, fundusfoto’s (inclusief de oproepdiensten voor fundusonderzoeken en longfuncties), histamine provocatietesten, oogheelkundig consulten en prostaatconsulten. Sommige onderzoeken worden nog maar op beperkte locaties uitgevoerd (inspannings-ecg, gynaecologische echo).

Wanneer we deze onderzoeken weer opstarten krijgt u hierover bericht.

Voor alle onderzoeken die op dit moment mogelijk zijn, verwijzen we u naar het overzicht van de locaties voor functie- en beeldvormend onderzoek.

Kan ik een patiënt met luchtwegklachten en geen verdenking op Covid-19 naar een onderzoekslocatie sturen voor onderzoek?

Wanneer u als huisarts een patiënt met luchtwegklachten naar een locatie verwijst voor onderzoek vragen, wij u dit zelf telefonisch aan te kondigen bij KCC (088 0209555) en uw contact gegevens achter te laten voor eventueel overleg. De aanvraag voor het onderzoek kan zoals u gewend bent op het aanvraag formulier van Star-shl, met duidelijke onderzoeksvraag. Er zullen dan aanvullend beschermende maatregelen worden genomen. Wij vragen u nu alleen onderzoeken aan te vragen als deze op dit moment noodzakelijk zijn voor de gezondheid van de patiënt. Controle afspraken zijn, net zoals in andere sectoren van de zorg, tijdelijk stilgelegd.

Vragen over Trombosedienst

Kan er op het afgesproken tijdstip geprikt worden door de trombosedienst?

Door de artsen van de trombosedienst wordt een afweging gemaakt in welke gevallen er langere tijd tussen de prikmomenten kan zitten. De patiënt krijgt van Star-shl dan nog steeds een oproepbrief. Er wordt wel gevraagd een afspraak te maken voor het prikken op de locaties die open zijn.