Door: Gerard Scheiberlich - afdelingshoofd Markt en Relaties

Een blik op de toekomst - Na ruim twee jaar corona

Hoe kijkt u terug op de afgelopen jaren met alle aandacht voor COVID? Voor welke veranderingen heeft dit in uw praktijk gezorgd?

Binnen medische- en laboratoriumdiagnostiek waren in hoog tempo aanpassingen vereist. We willen u graag goed op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen en effecten. Welke lessen halen we uit afgelopen twee jaar en wat betekent dat voor de toekomst. Hoe kunnen we elkaar daar samen in tot dienst zijn.

De belangrijkste ontwikkelingen voor diagnostiek en Star-shl

 1. De reguliere 1e lijns-zorg ging door corona in crisisstand en veel locaties voor bloedafname en functieonderzoeken moesten worden gesloten en/of waren alleen op afspraak open. Wij zien dat flexibiliteit in snel op en afschalen noodzakelijk blijft.
 2. Het testen op corona zorgde voor een enorme groei in COVID-PCR analyses.
  Inmiddels is deze teruggelopen, maar Star-shl heeft haar proces zodanig ingericht dat ze een nieuwe opleving goed kan opvangen. 
 3. Er kwamen meer commerciële aanbieders van laboratoriumdiagnostiek en de prijsdruk vanuit zorgverzekeraars bleef toenemen.
 4. Een vergaande digitalisering is gewenst. Het is steeds meer een voorwaarde om concurrerend, kostenefficiënt en kwalitatief goede diagnostiek te kunnen blijven leveren. Wij gaan dan ook verder op de al eerder ingeslagen weg.

De volgende thema’s hebben de komende maanden onze extra aandacht

Verantwoorde toegankelijkheid en beschikbaarheid locaties

Tijdens de COVID lockdowns werd noodgedwongen alles anders op onze locaties. Het betekende bijvoorbeeld voor uw patiënten dat men voor een bloedafname of een ander onderzoek niet meer ‘automatisch’ bij de dichtstbijzijnde post kon binnenlopen.

We willen ervoor zorgen dat we in alle situaties een locatie/in bezetting kunnen opschalen of afschalen. Al naar gelang de behoefte van u en de patiënt, zonder daarbij de economische aspecten uit het oog te verliezen. We wegen af welke locaties voldoende ruimtes hebben en welke toegankelijk zijn in geval van een nieuwe lockdown. Maar we bespreken ook vanuit bedrijfseconomisch perspectief of de locatie toekomstbestendig is:

 • moet deze korter of langer open blijven?
 • of juist dicht of is er een locatie die beter past bij de wensen van de patiënt en u?
 • is een extra post openen haalbaar?

Dat doen we door een regelmatige evaluatie van de bezetting en het gebruik van de locaties.

Verdergaande digitalisering

 • Aanvragen van diagnostiek

Online werken, digitaal aanvragen, mede door COVID zien we een versnelling in het gebruik van de mogelijkheden die digitale ondersteuning biedt.

Daarom willen we naar 100% digitaal, omdat digitaal aanvragen dé belangrijkste basis is van een foutloos aanvraagproces. De kans op fouten/verstoringen bij papieren aanvragen significant hoger is dan bij digitaal afgehandelde aanvragen Wat we ook zien is dat deze stap door de ene huisarts makkelijker wordt genomen dan de andere. Graag helpen we u waar nodig om die transitie te maken. Onze intentie is om er voor te zorgen dat vanaf augustus dit jaar thuisprikken en spoedaanvragen enkel nog digitaal aangevraagd worden

Aansluiten en inspelen op de vraag naar nieuwe vormen van dienstverlening

 • Zelfprikken op verzoek van de praktijk - indien voor beide partijen rendabel

Naast het netwerk van bloedafnamelocaties en de dienstverlening die we hiermee bieden, zien we bij een deel van u de behoefte om zelf te prikken op de praktijk. Inmiddels werkt Star-shl samen met een aantal zelfprikkende huisartsen. Wij ondersteunen en begeleiden de praktijk volgens dezelfde kwaliteitsnormen die wij hanteren voor onze eigen bloedafname.

 • Partner in een gezondheidscentrum

Praktijken bundelen zich steeds meer in gezondheidscentra en vragen ons om deel te nemen voor het aanbieden van bloedafname, functieonderzoek en beeldvorming in het gebouw. Wij zullen een dergelijk verzoek altijd serieus in overweging nemen en wegen de investering hiervan af tegen baten. Belangrijk hierin is de brede toegankelijkheid voor alle patiënten in een regio.

Actuele informatie

Denk hierbij ook aan ontwikkelingen rond openingstijden, informatie over laboratorium bepalingen en procedures. Onze website is de centrale informatiebron.

 • Nieuwsbrief en uw relatiemanager

Via de nieuwsbrief willen we ons beleid en de overwegingen daarin met u delen. Vanzelfsprekend kan u relatiemanager met u de uitwerking voor uw praktijk afstemmen.

 • Bezoek ons Lab

Inmiddels hebben wij al weer diverse gasten mogen ontvangen op ons inmiddels vrijwel volledig geïntegreerde en geautomatiseerde lab.

Onze ervaring is dat zij onder de indruk zijn wat wij hier doen en nog enthousiaster worden over onze mogelijkheden. Graag nodigen wij u ook uit om langs te komen. Bij voorkeur in overleg met uw relatiemanager.

Klanttevredenheidsonderzoek najaar 2022

Hoe u onze samenwerking ervaart en waar we verder kunnen verbeteren, horen wij graag direct via uw relatiemanager. Daarnaast vragen wij uw medewerking door het invullen van een klanttevredenheidsonderzoek in de 2e helft van dit jaar.