Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad van Star-shl heeft vooral tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Star-shl, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten (de patiënten) van Star-shl. Ook geeft de cliëntenraad, gevraagd en ongevraagd, advies aan de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad is in het kader van de Wet op de Medezeggenschap op 23 december 2019 ingesteld. De cliëntenraad stelt een meerjarenwerkplan op, waarin zij haar missie en visie vastlegt. Hierin wordt een aantal aandachtspunten voor de komende jaren uitgewerkt, zoals kwaliteit, veiligheid, gastvrijheid en doorlooptijden. Ook organiseert de cliëntenraad jaarlijks een algemene vergadering voor de cliënten van Star-shl.

Heeft u suggesties of vragen voor de cliëntenraad?
U kunt de cliëntenraad per post bereiken via:

Cliëntenraad Star-shl
Postbus 228
4870 AE Etten-Leur

Of stuur een e-mail naar clientenraad@star-shl.nl.

Samenstelling cliëntenraad
De cliëntenraad bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Jan Meeuwisse, voorzitter
  • Wilma Bokhoven, secretaris
  • Ton Kamermans, penningmeester
  • Masha Nanninck
  • Michiel Schransmans

De cliëntenraad zoekt nog een zevende bestuurslid.

clientenraad