Onze praktijkondersteuners Somatiek worden ingezet voor onder andere:

 • Periodieke controle diabetespatiënten
 • Voetcontrole diabetespatiënten
 • Begeleiding patiënten met (risico op) hart- en vaatziekten
 • Begeleiding astma/COPD-patiënten
 • (Sociale) visites
 • Ouderenzorg en casemanagement
 • Opstellen/adviseren behandelplan van patiënten
 • Opstellen verbeterplannen
 • Bijdrage aan praktijkaccreditering
 • Registratie in HIS (en/of KIS) volgens de door de praktijk of zorggroep gestelde richtlijnen

Overeenkomst al mogelijk vanaf enkele uren per week
Het is mogelijk om vanaf 8 uur per week een praktijkondersteuner Somatiek bij Star-shl te contracteren voor onbepaalde tijd. Een praktijkondersteuner GGZ is al mogelijk vanaf 4 uur per week. Hierbij wordt betaald per verloond uur. Dit komt neer op een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal dagen dat daadwerkelijk is gewerkt. Vakantiedagen, scholingsdagen en ziekte (de eerste 4 weken) worden doorbetaald. Het all-in uurtarief (BTW-vrij) geeft recht op het complete Star-shl servicepakket:

 • Werving en selectie
 • Opstellen van de arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst
 • Voeren van de salarisadministratie en loongerelateerde verplichtingen zoals werkgeverslasten en verzekeringen
 • Eindejaarspremie
 • Reiskosten woon-werkverkeer en onkostenvergoedingen
 • Opleiding en bij- en nascholingen
 • Teamactiviteiten zoals intervisie en jaarlijkse teamscholingsdag
 • Verzuimbegeleiding en vervanging bij ziekte na 4 weken (zoekplicht) en bij zwangerschapsverlof (vanaf eerste dag verlof)
 • Begeleiding van sollicitatieprocedure, aftrapbijeenkomst, opstartbegeleiding, begeleiding door de teamleider in de praktijk,eventuele inzet mentoren en gespecialiseerd verpleegkundigen (afhankelijk van afspraken met de praktijk/zorggroep)
 • Functionerings-/beoordelingsgesprekken
 • POH-bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen, inclusief scholing

Meer informatie
Wilt u weten wat praktijkondersteuning van Star-shl voor uw praktijk of zorggroep kan betekenen? Onze relatiemanagers geven u hier graag meer informatie over. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met (076) 502 91 67 of e-mailen naar relatiemanagement@star-shl.nl.