Raad van bestuur

Jeroen Bos
voorzitter raad van bestuur
j.bos@star-shl.nl

Tel 076 502 93 15

Astrid van der Put
raad van bestuur
a.vandervlugt@star-shl.nl

Tel 076 502 93 15

Management

Carine Wentink
sectordirecteur
bloedafname en trombosezorg

c.wentink@star-shl.nl

Erik Roelfsema
sectordirecteur
laboratoriumdiagnostiek

e.roelfsema@star-shl.nl

Marcel Mevissen
manager ict
m.mevissen@star-shl.nl

Geert Smid
manager finance & control a.i.
g.smid@star-shl.nl

Hans van der Put
manager bestuursbureau
h.vanderput@star-shl.nl

Lieske van den Bosch
manager personeel & organisatie a.i.

Lieske van den Bosch

Medische staf

Huub van Ingen
klinisch chemicus
medisch leider klinische chemie

Karin Mohrmann
klinisch chemicus

Robert-Jan Sanders
klinisch chemicus

Hang Le
klinisch chemicus

Khoa Thai
arts-microbioloog

BIG-nummer 19065853801

Martijn den Reijer
arts-microbioloog

BIG-nummer 09913553401

Hanne Rijksen
huisarts, stafarts
medisch leider medische diagnostiek

BIG-nummer 19059631401

Lenneke Hoosemans
stafarts medische diagnostiek

BIG-nummer 69913491201

Krista Prinsen
gynaecoloog-perinatoloog
medisch leider prenataal centrum en gynaecologische echoscopie

BIG-nummer 89042813701

Marieke Kruip
internist-hematoloog, medisch leider trombosedienst

BIG-nummer 49045743501

Rogier Hopstaken
huisarts, innovatiespecialist

BIG-nummer 49047220501

Haley Kang
arts diagnostiek

BIG-nummer 59063443101

Mies Huizenga-Dronkert
antistollingsarts

BIG-nummer 79045766301

Nimet Kakeci
arts diagnostiek

BIG-nummer 09065652801

Anoeshka Dharampal
arts diagnostiek

BIG-nummer 99066645401

Kishan Tsang
antistollingsarts

BIG-nummer 69925709001

Arnoud Frericks

secretaris en contactpersoon
medische staf
via a.frericks@star-shl.nl

Raad van toezicht

  • Louise Verheij van Wijk - voorzitter
  • Saskia Langbroek-Coppus - vicevoorzitter
  • Mark Boelhouwer
  • Stella Zonneveld
  • Edwin van der Meer

De (leden van de) raad van toezicht van Star-shl zijn bereikbaar via het secretariaat raad van bestuur op telefoonnummer 076-5029331.

Raad van advies

Star-shl beschikt over een raad van advies die meedenkt en adviseert over thema’s die spelen in en bij de organisatie.

De leden van de raad geven gevraagd en ongevraagd advies over wensen, eisen, ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot de medisch diagnostische markt.

De raad bestaat uit externe leden. De voorzitter van de raad van bestuur is bij bijeenkomsten van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers van Star-shl aanschuiven. Op deze wijze is er continu contact tussen de binnen- en buitenwereld van Star-shl en komen die twee werelden ook in de adviezen van de raad van advies (aan de raad van bestuur) naar voren.

De raad van advies komt 4 maal per jaar bijeen en bestaat momenteel uit de volgende externe leden:

Frank Broere
Hester Biersteker
Richard van der Bijl
Margriet Bogaerts-Samama
Marcel Koonings
Rob Luijben
Janneke Michiels
Bart van Wijk
Jan Wuister
Arie Speelman
Leon Vogels

Voor meer informatie over de raad van advies: Arnoud Frericks (secretaris raad van advies), a.frericks@star-shl.nl.