Raad van bestuur

Jeroen Bos
voorzitter raad van bestuur
Tel. (076) 502 93 15
j.bos@star-shl.nl

Astrid van der Put
raad van bestuur
Tel. (076) 502 93 15
a.vandervlugt@star-shl.nl

Management

Carine Wentink
directeur sector bloedafname en trombosezorg

c.wentink@star-shl.nl

Madelein Leegwater
directeur sector markt en relaties


m.leegwater@star-shl.nl

Erik Roelfsema
directeur sector laboratorium-
diagnostiek


e.roelfsema@star-shl.nl

Annette Doorakkers
manager ict a.i.


a.doorakkers@star-shl.nl

Geert Smid
manager finance & control a.i.


g.smid@star-shl.nl

Hans van der Put
manager bestuursbureau


h.vanderput@star-shl.nl

Marjolijn Leijs
manager P&O

m.leijs@star-shl.nl

Medische staf

Huub van Ingen

klinisch chemicus, medisch leider klinische chemie

Karin Mohrmann

klinisch chemicus

Robert-Jan Sanders

klinisch chemicus

Hang Le

klinisch chemicus

Ann Demeulemeester

arts-microbioloog, medisch leider microbiologie

Khoa Thai

arts-microbioloog

Gerard van Asselt

arts-microbioloog

Hanne Rijksen

huisarts, stafarts en medisch leider medische diagnostiek

Lenneke Hoosemans

stafarts medische diagnostiek

Krista Prinsen

gynaecoloog-perinatoloog, medisch leider Prenataal Centrum en gynaecologische echoscopie

Marieke Kruip

internist-hematoloog, medisch leider trombosedienst

Rogier Hopstaken

huisarts, innovatiespecialist

Arnoud Frericks

secretaris

Raad van toezicht

  • Louise Verheij van Wijk - voorzitter
  • Paul Thijssen - vicevoorzitter
  • Stella Zonneveld
  • Mark Boelhouwer
  • Edwin van der Meer

De (leden van de) raad van toezicht van Star-shl zijn bereikbaar via het secretariaat raad van bestuur op telefoonnummer 076-5029331.

Raad van advies

Star-shl beschikt over een raad van advies die meedenkt en adviseert over thema’s die spelen in en bij de organisatie.

De leden van de raad geven gevraagd en ongevraagd advies over wensen, eisen, ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot de medisch diagnostische markt.

De raad bestaat uit externe leden. De voorzitter van de raad van bestuur is bij bijeenkomsten van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers van Star-shl aanschuiven. Op deze wijze is er continu contact tussen de binnen- en buitenwereld van Star-shl en komen die twee werelden ook in de adviezen van de raad van advies (aan de raad van bestuur) naar voren.

De raad van advies komt 4 maal per jaar bijeen en bestaat momenteel uit de volgende externe leden:

Frank Broere
Hester Biersteker
Richard van der Bijl
Margriet Bogaerts-Samama
Marcel Koonings
Rob Luijben
Janneke Michiels
Bart van Wijk
Jan Wuister
Arie Speelman
Leon Vogels

Voor meer informatie over de raad van advies: Arnoud Frericks (secretaris raad van advies), a.frericks@star-shl.nl.