Raad van bestuur

Jeroen Bos
voorzitter raad van bestuur
Tel. (076) 502 93 15
j.bos@star-shl.nl

Astrid van der Put
raad van bestuur
Tel. (076) 502 93 15
a.vandervlugt@star-shl.nl

Management

Madelein Leegwater
sectormanager markt en relaties
m.leegwater@star-shl.nl

René Baljon
sectormanager beeldvormend- & functieonderzoek
r.baljon@star-shl.nl

Marian de Jong
sectormanager bloedafname en trombosezorg
m.mesch@star-shl.nl

Erik Roelfsema
sectormanager laboratorium-
diagnostiek

e.roelfsema@star-shl.nl

Ivo Tienhoven
manager ict
i.tienhoven@star-shl.nl

Geert Smid
manager finance & control a.i.
g.smid@star-shl.nl

Hans van der Put
manager bestuursbureau
h.vanderput@star-shl.nl

Medische staf

Huub van Ingen

klinisch chemicus, medisch leider klinische chemie

Karin Mohrmann

klinisch chemicus

Robert-Jan Sanders

klinisch chemicus

Martijn Demmers

klinisch chemicus

Hang Le

klinisch chemicus

Ann Demeulemeester

arts-microbioloog, medisch leider microbiologie

Khoa Thai

arts-microbioloog

Gerard van Asselt

arts-microbioloog

Hanne Rijksen

huisarts, stafarts en medisch leider medische diagnostiek

Lenneke Hoosemans

stafarts medische diagnostiek

Krista Prinsen

gynaecoloog-perinatoloog, medisch leider centrum prenatale diagnostiek

Marieke Kruip

internist-hematoloog, medisch leider trombosedienst

Rogier Hopstaken

arts, innovatie specialist

Arnoud Frericks

secretaris

Raad van toezicht

  • Nery Anderson – Duivenvoorden - voorzitter
  • Paul Thijssen - vicevoorzitter
  • Stella Zonneveld
  • Mark Boelhouwer
  • Edwin van der Meer

De (leden van de) raad van toezicht van Star-shl zijn bereikbaar via het secretariaat raad van bestuur op telefoonnummer 076-5029331.

Raad van advies

Star-shl beschikt over een raad van advies die meedenkt en adviseert over thema’s die spelen in en bij de organisatie.

De leden van de raad geven gevraagd en ongevraagd advies over wensen, eisen, ontwikkelingen en innovaties met betrekking tot de medisch diagnostische markt.

De raad bestaat uit externe leden (op dit ogenblik 12). De voorzitter van de raad van bestuur en de medisch directeur van Star-shl zijn bij bijeenkomsten van de raad aanwezig. Ook kunnen leden van de medische staf en andere medewerkers van Star-shl aanschuiven. Op deze wijze is er continu contact tussen de binnen- en buitenwereld van Star-shl en komen die twee werelden ook in de adviezen van de raad van advies (aan de raad van bestuur) naar voren.

De raad van advies komt 4 maal per jaar bijeen en bestaat momenteel uit de volgende externe leden:

Frank Broere
Simone Winckers
Hester Biersteker
Arie Speelman
Leon Vogels
Marcel Koonings
Rob Luijben
Geert Eisma
Janneke Michiels
Wouter van Werkum
Matthijs van der Poel
Bart van Wijk

Voor meer informatie over de raad van advies: Arnoud Frericks (secretaris raad van advies), a.frericks@star-shl.nl.

Jaarverslag 2018

2018 was voor Star-shl een uitdagend jaar. We hebben veel bereikt. In een markt die sterk in beweging is en onze organisatie die van twee naar één fuseert, hebben we samen grote stappen gezet. Samen werken we aan een organisatie die ons in staat stelt het beste uit onszelf te halen in het belang van onze klanten en patiënten. Wij zijn trots op alle medewerkers. Samen zijn we hartelijk en toonaangevend. Samen zijn we één Star-shl.

Star-shl Jaarverslag 2018 Infographic