Klachten en suggesties

Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Star-shl. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht of suggestie naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw melding voor ons aanleiding om na te gaan hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Klacht of suggestie melden
Klachten of suggesties meldt u via één van onderstaande formulieren. Deze formulieren zijn niet bedoeld voor het stellen van een vraag aan Star-shl. Heeft u een vraag, belt u dan met ons Klantcontactcentrum via 088 020 95 55.

Let op: Wanneer u op het formulier uw telefoonnummer achterlaat, kunnen wij u sneller een persoonlijke terugkoppeling geven.

Afhandeling van uw melding
Star-shl garandeert een vertrouwelijke afhandeling en doet haar uiterste best om uw melding goed op te lossen. Uw klacht wordt behandeld door de klachtenfunctionaris van Star-shl. Indien gewenst kan de klachtenfunctionaris u helpen met het formuleren van uw klacht. Neem daarvoor contact op via bestuursbureau@star-shl.nl of telefoonnummer 088 020 95 09. De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

U ontvangt uiterlijk binnen zes weken een inhoudelijke reactie op uw klacht. Mocht van deze termijn afgeweken moeten worden, dan nemen we contact met u op.

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?
Heeft u een inhoudelijke reactie van ons ontvangen, maar bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht en is er daarom sprake van een geschil? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Zorg voor een onafhankelijk oordeel.

Meer informatie?
Raadpleeg de Klachtenregeling van Star-shl.