Een hele zorg minder

Praktijkondersteuning van Star-shl zet praktijkondersteuners in bij huisartsenpraktijken. Onze praktijkondersteuners ontzorgen u door de helpende hand te bieden bij preventie en behandeling van chronische aandoeningen als Diabetes Mellitus, CVR, astma/COPD, complexe (ouderen)zorg en psychische problemen. Dit ontzorgt de praktijk en biedt u de ruimte om zich te richten op de kernactiviteiten. Onze praktijkondersteuners worden ingezet op basis van gedeeld werkgeverschap: huisartsen gaan een contract voor onbepaalde tijd aan met praktijkondersteuning van Star-shl. De praktijkondersteuning, begeleiding en coaching worden vervolgens in nauwe samenspraak ingevuld. Praktijkondersteuners van Star-shl worden begeleid door teamleiders uit onze organisatie; zij kijken mee met de praktijkondersteuner in de praktijk en geven feedback op de consulten. Bovendien bevorderen wij de deskundigheid van onze praktijkondersteuners met scholing en intervisie. Praktische zaken als het verrichten van functionerings- en beoordelingsgesprekken en loongerelateerde verplichtingen nemen wij ook voor onze rekening.

Uw voordeel

 • toevoeging van specialistische ondersteuners in uw praktijk
 • goed geschoolde praktijkondersteuners die voorop lopen in kennis
 • een waardevolle ‘second opinion’ in uw praktijk
 • korte lijnen met andere afdelingen van Star-shl
 • kosten altijd inzichtelijk, zonder verrassingen
 • werving en selectie
 • opstellen van de arbeidsovereenkomst en inleenovereenkomst
 • voeren van salarisadministratie en loongerelateerde verplichtingen zoals werkgeverslasten en verzekeringen-eindejaarspremie
 • reiskosten woon – werkverkeer en onkostenvergoedingen
 • opleiding en bij- en nascholingen
 • teamactiviteiten van Star-shl
 • zoeken naar vervanging bij ziekte en zwangerschapsverlof
 • vakantie-uren van POH
 • begeleiding vanuit Star-shl praktijkondersteuning: sollicitatieprocedure, aftrapbijeenkomst, opstartbegeleiding,
 • functionerings-/ beoordelingsgesprekken
 • indien wenselijk extra begeleiding aan POH
 • ontlasting van werkgeversverplichtingen

Star-shl biedt twee typen praktijkondersteuning aan: praktijkondersteuning GGZ (POH GGZ) en praktijkondersteuning Somatiek (POH S).

Meer informatie
Wilt u weten wat praktijkondersteuning van Star-shl voor uw praktijk of zorggroep kan betekenen? Onze relatiemanagers geven u hier graag meer informatie over. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met (076) 502 91 67 of e-mailen naar relatiemanagement@star-shl.nl.

Download hier onze brochure Praktijkondersteuning – een hele zorg minder.

praktijkass2.png