Doelgroep
Patiënten met een inactieve chronische hepatitis B infectie (NHG-standaard virushepatitis: patiënten met positieve HBsAg maar normaal ALAT en negatieve HBeAg en HBV viral load < 2000 IU/ml).

Let op; in alle andere gevallen van chronische hepatitis B infectie (verhoogd ALAT en/of positieve HBeAg en/of HBV viral load > 2000 IU/ml) dient de patiënt verwezen te worden naar een hepatitisbehandelcentrum. Overleg bij twijfel met een arts-microbioloog van Star-shl of een MDL-arts van een lokaal hepatitisbehandelcentrum.

Oproepfrequentie
Conform de NHG-standaard virushepatitis worden patiënten 2 keer per jaar opgeroepen voor controle van ALAT en elke 3 jaar opgeroepen voor controle van HBsAg.

Patiënt
Patiënten krijgen een oproepbrief thuis, waarin vermeld staat op welke locatie zij terecht kunnen voor bloedafname. Op indicatie van de arts, kan bij patiënten die niet mobiel zijn, de afname thuis verricht worden.

Rapportage
Rapportage geschiedt dagelijks.

Aanmelden?
Neem contact op met uw relatiemanager om uw praktijk aan te melden.