Star-shl organiseert Diagnostisch Toetsoverleggen (DTO) voor huisartsen die doelmatig gebruik willen maken van het aanbod aan diagnostische onderzoeken. Door deelname aan een DTO blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in laboratoriumtesten en functieonderzoeken.

Doelstelling
Door het bespreken van diagnostische aanvragen kunnen huisartsen diagnostische onderzoeken bewuster en gerichter inzetten om optimale zekerheid te bereiken bij diagnostiek en behandeling.

Doelgroep
DTO is bedoeld voor huisartsen die het merendeel van hun diagnostische onderzoeken aanvragen bij Star-shl. Dit is nodig om zinvolle feedback, een wezenlijk onderdeel van DTO, te kunnen geven. Naast huisartsen zijn ook apothekers en medewerkers van de betreffende huisartsenpraktijken van harte welkom.

Inhoud cursus
DTO is in grote lijnen hetzelfde als Farmacotherapeutisch Overleg (FTO), met één belangrijk verschil: u bespreekt diagnostische onderzoeken in plaats van medicatie. Tijdens het DTO ontvangt u van ons feedback op uw diagnostische aanvragen en houdt een docent/vakspecialist een presentatie over het door u gekozen onderwerp. Een DTO wordt afgesloten met het formuleren van leerpunten. Als u besluit om naar aanleiding van het DTO meer of minder diagnostische onderzoeken aan te vragen, wordt na een jaar gemeten en gerapporteerd in hoeverre dit is gelukt.

Data en tijden
Een DTO duurt anderhalf tot twee uur. Datum en tijd worden in onderling overleg afgestemd. U geeft uw voorkeur aan in het aanmeldformulier DTO (zie onder het kopje 'aanmelden').

Locatie: fysiek of webinar?
De keuze tussen fysiek of webinar is aan u. Bij een fysieke bijeenkomst organiseert de voorbereidende huisarts de locatie en catering. Op verzoek kan Star-shl hierbij ondersteunen.

Docenten
Medische professionals van Star-shl, zoals artsen-microbioloog en klinisch chemici, treden veelal als docent op. Bij gespecialiseerde onderwerpen kunnen externe inhoudsdeskundigen worden gevraagd. Een huisarts uit de eigen hagro kan uiteraard ook docent zijn.

Accreditatie
De Erkend Kwaliteits Consulent (EKC) van een hagro of zorggroep verzorgt de accreditatie. Star-shl kan ook de accreditatie verzorgen, maar alleen als algemene nascholing en niet als toetsgroepoverleg.

Kosten
Star-shl ziet DTO als een service naar haar aanvragers om ‘zinnige en zuinige’ zorg te bevorderen. Aan het organiseren van één DTO per jaar met uw huisartsengroep zijn daarom geen kosten verbonden wanneer u het merendeel van uw diagnostiek bij Star-shl aanvraagt. Uitzondering hierop zijn de eventuele kosten van locatiehuur en catering. Meer dan één DTO per jaar is bespreekbaar en kan op basis van beschikbaarheid. Hier zullen voor u wel kosten aan verbonden zijn.

Aantal deelnemers
Onze voorkeur heeft het om DTO’s te organiseren met groepen vanaf 10 deelnemende huisarts-aanvragers. Kleine groepen verzoeken wij om samen met een andere groep een DTO te organiseren. Het initiatief hiertoe laten wij bij de aanvragende groep.

Digitaal leerportaal
Het DTO is volledig papierloos. Alle deelnemers krijgen toegang tot ons digitale leerportaal waarin het onderwijsmateriaal staat.

Aanmelden
U bent gegarandeerd van een DTO wanneer u uw huisartsengroep vóór 1 april aanmeldt. Groepen die zich later aanmelden kunnen wij niet garanderen dat het lukt om een DTO met Star-shl te organiseren. Aanmelden voor een DTO kan alleen via het DTO-aanmeldformulier. Onder ‘DTO’ vindt u verdere uitleg over de procedure. Huisartsengroepen kunnen zich tot 6 weken voor het DTO, aanmelden door het formulier DTO volledig in te vullen. Wanneer de deelnemers al eerder aangemeld zijn hoeft u voor een nieuw DTO alleen de wijzigingen door te geven.

Onderwerpen en informatie
U kunt kiezen uit een gevarieerd aanbod van onderwerpen waarvoor wij DTO-programma’s hebben ontwikkeld. Onze nieuwe scholingen thema’s in 2024 zijn: huidinfecties (vanaf mei 2024) en Astma-COPD.

Download hier het overzicht van onderwerpen die Star-shl aanbiedt voor DTO’s.

Mail voor meer informatie naar scholingen@star-shl.nl