Star-shl - Samen voor gezondheid

Iedereen die bij ons komt, heeft vragen over gezondheid. Vragen die wij beantwoorden met betrouwbare medische diagnostiek. Achter elke diagnose schuilt een persoonlijk verhaal. Daarom geloven wij dat elke vraag onze speciale aandacht verdient voor een helder en betrouwbaar antwoord.

We zijn gespecialiseerd in laboratoriumonderzoek van bloed, urine en ontlasting. Ook voeren we beeldvormend- en functieonderzoek uit zoals röntgen, echo’s en oogfoto’s en doen we onderzoek naar hart- en longfuncties. Onze trombosedienst begeleidt jaarlijks ruim 20.000 patiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen. Onze locaties voor bloedafname en andere onderzoeken zitten verspreid over Zuidwest Nederland en daardoor zijn we altijd dichtbij. En als het nodig is, komen we bij de mensen thuis.

Neem een kijkje in het laboratorium

In cijfers samengevat (maart 2023)

0
Bloedbuizen per jaar op het lab
0
Enthousiaste collega's Star-shl
0
Patiënttevredenheid dienstverlening
0
Patiënttevredenheid trombosezorg

Medewerkers van Star-shl ondersteunen en adviseren professionals zoals huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Onze ervaren praktijkondersteuners begeleiden in tal van huisartsenpraktijken patiënten met chronische aandoeningen.

Met haar state-of-the-art laboratorium, diagnostische centra met uitgebreide onderzoeksfaciliteiten en dankzij haar logistieke netwerk en het gebruik van innovatieve digitale technologie, zijn onderzoeksresultaten snel beschikbaar. Zo draagt Star-shl bij aan een goed georganiseerde eerstelijnszorg in Nederland.

Lid van de SAN
Star-shl is lid van de SAN: branchevereniging van centra voor medische diagnostiek. Lees meer over de SAN, bijvoorbeeld de visie en gedragscodes.

de-san-logo.png


Star-shl - jaarverslag

Star-shl is een stichting zonder winstoogmerk en staat voor de juiste zorg op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Zodat de zorg voor iedereen die daar gebruik van moet maken, toegankelijk blijft. Nu en in de toekomst. Daarom werken we elke dag in volle overtuiging en inzet aan medische diagnostiek.

Vind hier de link naar het jaarverslag 2022.


Star-shl in media

Een kort overzicht


Artikel Volkskrant: Hoe vraag en aanbod elkaar niet vinden bij het testen met interview met Astrid van der Put.


Interview met Jeroen Bos, voorzitter raad van bestuur, in Nieuwsuur over het benutten van de beschikbare capaciteit voor coronatesten:


Star-shl bij Nieuwsuur inclusief interview met Khoa Thai, arts-microbioloog:


Zorgpersoneel tehuizen testen: Rotterdams lab doet het al met interview met Ann Demeulemeester, arts-microbioloog: