Afname materiaalkaart (alleen online beschikbaar)

Afname Materiaalkaart

Afname Materiaalkaart voor een overzicht van opvangmaterialen 'Afname Materiaalkaart'

Voor een totaal overzicht: klikt u hier voor een inpakinstructie microbiologie en pathologie.

Bijgaande veelgestelde vragen behoren bij de inpakinstructie microbiologie en pathologie en vertelt u precies hoe o.a. de ophaalservice is georganiseerd: klik hier.


Extra aandacht gevraagd voor gebruik van iFOBT buizen

Voor iedere test is het belangrijk dat het materiaal op de juiste manier wordt opgevangen en bewaard. Om occult bloed in feces (iFOBT) te kunnen meten is het voor de houdbaarheid van het materiaal erg belangrijk dat de feces in speciale buizen wordt aangeleverd. Daarnaast is de houdbaarheid van de buizen van significant belang.

Met enige regelmaat ontvangen we op ons laboratorium diverse iFBOT-samples waarvan de houdbaarheidsdatum van de sample/reagensbuis die aan de patiënt was meegegeven bleek te zijn verlopen. Het gevolg hiervan is dat we deze niet meer mogen onderzoeken en de monstername opnieuw moet met nieuw materiaal.

Controleer daarom s.v.p. de houdbaarheidsdatum van de iFOBT buizen die u meegeeft aan de patiënt. Dank!Acceptatiecriteria
Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen behoudt Star-shl in een sommige gevallen het recht om aangevraagd onderzoek niet in behandeling te nemen. Redenen om onderzoek niet in behandeling te nemen zijn:

  • Het aanvraagformulier is onjuist of onvolledig ingevuld.
  • Het afnamemateriaal is niet eenduidig gelabeld of te traceren.
  • Het aanvraagformulier en/of afnamemateriaal ontbreken.
  • Het afnamemateriaal is ongeschikt voor aangevraagd onderzoek. In sommige gevallen kunnen analyses uit andere materialen worden geanalyseerd, dit alleen wanneer de firma en/of het laboratorium dit heeft goedgekeurd.
  • Het afnamemateriaal is kapot of gebroken gearriveerd in het laboratorium.
  • De bewaar- en transportcondities voldoen niet aan de acceptatiecriteria zoals vastgesteld door het laboratorium (de condities zijn op te vragen bij de medisch professionals van Star-shl).

ISO 15189 accreditatie
Alle vermelde laboratoriumbepalingen worden uitgevoerd onder de ISO 15189 accreditatie (registratienummer M025) met uitzondering van:

  • De medicijnspiegels topiramaat, lacosamide, ethosuximide, gabapentine, pregabaline, primidon.
  • De bepalingen Lactase tolerantie genmutatie en MRSA PCR.
  • Testen in onze rapportage die beginnen met een sterretje (*).

C

H

S