Acceptatiecriteria
Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen met efficiënte rapportage van uitslagen behoudt Star-shl in een sommige gevallen het recht om aangevraagd onderzoek niet in behandeling te nemen. In sommige gevallen kunnen analyses uit andere materialen worden geanalyseerd, dit alleen wanneer de firma en/of het laboratorium dit heeft goedgekeurd.

  • Het aanvraagformulier is onjuist of onvolledig ingevuld
  • Het afnamemateriaal is niet eenduidig gelabeld of te traceren
  • Het aanvraagformulier en/of afnamemateriaal ontbreken
  • Het afnamemateriaal is ongeschikt voor aangevraagd onderzoek
  • Het afnamemateriaal is aangebroken gearriveerd in het laboratorium
  • De bewaar- en transportcondities voldoen niet aan de acceptatiecriteria zoals vastgesteld door het laboratoria (de condities zijn op te vragen bij de medisch professionals van Star-shl).

C

S