Jaarbericht 2020

21 juni 2021 Star-shl is een stichting zonder winstoogmerk en staat voor de juiste zorg op de juiste plaats en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Zodat de zorg voor iedereen die daar gebruik van moet maken, toegankelijk blijft. Nu en in de toekomst. Lees meer

Louise Verheij van Wijk benoemd als voorzitter raad van toezicht

6 april 2021 Mevrouw Louise Verheij van Wijk is per 19 februari jl. aangesteld als voorzitter van de raad van toezicht van Star-shl. Zij volgt daarmee mevrouw Nery Anderson op, die na 8 jaar afscheid heeft genomen als toezichthouder. Vanaf het moment van fusie in 2017 heeft zij de rol van voorzitter bekleed. Lees meer

Innovatiejaarbericht 2020

14 januari 2021 Graag presenteren wij u het innovatiejaarbericht van 2020! In dit jaarbericht leest u kort en bondig welke innovatieve projecten Star-shl in 2020 heeft opgestart en wat er is bereikt. Lees meer

Atalmedial, Saltro en Star-shl doen coronatesten op Schiphol

19 augustus 2020 Passagiers van vluchten uit risicolanden (codes oranje en rood) kunnen zich vanaf 17 augustus bij aankomst op Luchthaven Schiphol vrijwillig en kosteloos laten testen op het coronavirus. In opdracht van de GGD Kennemerland bieden de samenwerkende medische laboratoriumorganisaties Atalmedial, Saltro en Star-shl coronadiagnostiek… Lees meer

Start nieuwe serologische antistoffentest voor COVID-19

20 mei 2020 Diagnostisch Centrum Star-shl biedt met ingang van heden een serologische antistoffentest aan voor de eerstelijnszorg en patiënten die eerder klachten hebben gehad. In de tweede helft van maart jl. werd al gestart met de inzet van een moleculaire test (PCR) voor de bepaling of een geteste persoon op dat moment al dan niet besme… Lees meer

Nieuwe, mobiele CRP-sneltestservice bij COVID-19

15 april 2020 Eerstelijns diagnostisch laboratorium Star-shl levert vanaf heden mobiele diensten voor huisartsen bij patiënten thuis. De point-of-care testing (POCT) service is bedoeld om de huisarts gedurende de COVID-19 pandemie sneller en adequater te ondersteunen in het onderscheiden van ernstig zieke van minder ernstig zieke patiënten. Lees meer

Vernieuwde holterapparatuur regio Zuid

5 april 2020 Met ingang van 6 april worden de huidige holters en eventrecorders vervangen worden door nieuwe hoogwaardige holterapparatuur. Lees meer

Extra testcapaciteit Corona (COVID-19) voor zorgprofessionals

30 maart 2020 Om de continuïteit te kunnen leveren in de zorg door huisartsen en andere zorgprofessionals, moet er alles aan gedaan worden om de benodigde zorgprofessionals aan het werk te houden. Om hieraan bij te dragen voert Star-shl sinds 23 maart Corona-virus diagnostiek uit (COVID-19), voor een aantal specifieke doelgroepen binnen de z… Lees meer

Corona virus en extra maatregelen

16 maart 2020 Star-shl doet er alles aan om onze noodzakelijke dienstverlening door te laten lopen en zorg te dragen voor een veilige omgeving voor u, alle andere patiënten en voor onze medewerkers. Lees meer

Corona virus en extra maatregelen in Noord-Brabant

10 maart 2020 Natuurlijk gaat diagnostiek bij Star-shl gewoon door, u kunt bij ons terecht voor bloedafname en thuisprikken op verzoek van uw huisarts. Ook andere onderzoeken kunnen in principe gewoon doorgang vinden. Twijfelt u of u kunt komen, belt u dan met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 088 020 95 55. Lees meer

Update Corona virus (COVID-19): nieuwe aanwijzing voor inwoners in Noord-Brabant

9 maart 2020 Van het grootste deel van de Corona patiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste patiënten zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Van de patiënten waarvan geen bron bekend is of waarvan die nog onderzocht wordt, komt het merendeel uit Noord-Brabant of heeft een link met deze provincie. Lees meer

Stella Zonneveld benoemd als lid raad van toezicht Star-shl

25 februari 2020 Mevrouw Stella Zonneveld is aangesteld als lid van de raad van toezicht van Star-shl. Mevrouw Zonneveld is huisarts in een duopraktijk in de rivierenbuurt in Amsterdam. Lees meer

Informatie met betrekking tot het Coronavirus

4 februari 2020 We hebben allemaal afgelopen weken al veel gehoord over het Coronavirus. Wellicht heeft u vragen aan ons? Wilt u weten of wij met speciale beschermingsmiddelen moeten werken? Lees meer

Innovatiejaarbericht 2019 – Volop in beweging!

24 januari 2020 Met trots presenteren wij u het jaarbericht van het innovatieteam van Star-shl. Hierin leest u kort en bondig welke innovatieve projecten Star-shl in 2019 heeft opgestart en wat er is bereikt. Lees meer

VGZ contracteert Star-shl bij voor trombosezorg in 2020

7 januari 2020 Nieuws voor de trombosezorg in Zeeland en West-Brabant. VGZ heeft deze week besloten om Star-shl bij te contracteren voor trombosezorg in 2020. Lees meer

Waarschuwing voor nep-verpleegkundigen

2 januari 2020 Deze week heeft de politie gewaarschuwd voor een landelijk opererende bende die patiënten oplicht met de babbeltruc dat ze bloed bij hen moeten afnemen. Ze doen zich dus voor als bloedprikkende verpleegkundigen. Star-shl medewerkers komen alleen bij u langs op afspraak en zijn te herkennen aan de Star-shl prikkoffer die ze bij … Lees meer

Persoonsgerichte zorg door inzet van farmacogenetische diagnostiek

2 januari 2020 Personen kunnen verschillend reageren op medicijnen. Een deel van die verschillen heeft te maken met het persoonlijke genetische profiel, oftewel variaties in het DNA. Dat bepaalt onder meer hoe snel het medicament door leverenzymen wordt afgebroken. Lees meer