Een brede dienstverlening en uitstekende zorg; dat wil Star-shl haar klanten bieden. Daarom investeren we niet alleen in onszelf, maar ook in samenwerking met andere diagnostische centra en ziekenhuizen in de regio's waar we actief zijn. Door samen te werken zorgen we er bovendien voor dat we de kosten van onze dienstverlening laag houden.

We werken voor en met:

0
Huisartsen
0
Verloskundigen
0
Zorginstellingen
0
Huisartsenpraktijken

Wij hebben afspraken rondom uitwisseling van patiëntmateriaal (bloed, urine, feces) met onderstaande ziekenhuizen:

 • Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout
 • Erasmus MC, Rotterdam
 • Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
 • IJsselland Ziekenhuis, Rotterdam
 • Van Wheel Bethesda Ziekenhuis, Dirksland

Wat betreft ons beeldvormend- en functieonderzoek voert Star-shl de onderzoeken uit, die vervolgens worden beoordeeld door specialisten in de regio. Wij werken samen met specialisten in onder andere onderstaande ziekenhuizen:

 • Amphia Ziekenhuis, Breda en Oosterhout
 • Beatrixziekenhuis, Gorinchem
 • Bravis Ziekenhuis, Bergen op Zoom en Roosendaal
 • Erasmus Medisch centrum, Rotterdam
 • IJsselland Ziekenhuis, Capelle aan de IJssel
 • Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
 • St. Franciscus Gasthuis, Rotterdam
 • Haga Ziekenhuis, Den Haag

Het laboratoriumonderzoek voor pathologie (cervix indicatie cytologie en histologie) voeren wij uit in samenwerking met Pathan, zelfstandig pathologisch laboratorium voor de eerste en tweede lijn.

Innovatieve onderzoeken
Jaarlijks organiseren we diverse symposia en nascholingstrajecten. Ook werken we mee aan de opzet van diverse cursussen, schrijven we wetenschappelijke artikelen en verrichten we, samen met huisartsen, innovatieve onderzoeken zoals Point of Care Testing. Door kennis te delen zetten wij ons in voor een nog betere gezondheidszorg. 

Alle onderzoeken waaraan wij meewerken dienen goedgekeurd te zijn door de medisch-ethische commissie van de onderzoeksinstelling óf de landelijke Medisch Ethische Commissie. 

Samenwerkende Artsenlaboratoria Nederland (SAN)
Star-shl is lid van de Samenwerkende Artsenlaboratoria in Nederland (SAN), de brancheorganisatie op het gebied van eerstelijns diagnostiek. Meer dan 4.000 huisartsen maken gebruik van de diensten van een SAN-laboratorium.

InEen
Star-shl is lid van InEen, de organisatie die per 1 januari 2014 is ontstaan uit het samengaan van LOK, LVG en VHN. InEen gelooft in de kracht van samenwerking in de eerstelijnszorg. InEen biedt daarom ondersteuning aan zorgorganisaties en professionals bij organiseren en samenwerken. InEen wil de organisatiegraad van de eerste lijn verhogen. En eerstelijnszorgorganisaties versterken, waardoor ze aantoonbaar beter presteren op het gebied van medische kwaliteit, patiënttevredenheid, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

InEen versterkt de eerste lijn door organisatie, samenwerking en innovatie. Daarbij werkt zij nauw samen met haar leden: gezondheidscentra, eerstelijnscentra, zorggroepen, ROS’en , eerstelijns diagnostische centra en huisartsenposten.