Nieuwe opmerking ciprofloxacine

10 augustus 2022

Door: Dr. Martijn den Reijer, arts-microbioloog - Eerste publicatie: 14 juli 2022

Per heden leest u bij het antibiogram van elke gekweekte Pseudomonas en Campylobacter een standaard opmerking over hogere dosering van ciprofloxacine. Dit in navolging van huidige EUCAST aanbevelingen. Deze opmerking suggereert niet dat elke gekweekte Pseudomonas en Campylobacter altijd behandeld moeten worden, of dat altijd met ciprofloxacine behandeld moet worden, maar áls u behandelt met ciprofloxacine dan moet dit 2dd 750mg (i.p.v. 2dd 500mg) gedoseerd worden.