Prostaatconsult in de eerstelijns zorg

23 augustus 2022

Door: Hanne Rijksen, stafarts

Star-shl biedt het prostaatconsult aan op het diagnostisch centrum De Witte Keijzer in Rotterdam. Mannen die worden aangemeld voor het prostaatconsult krijgen tijdens het consult van de arts een gerichte anamnese, rectaal toucher en transrectale echografie van de prostaat. De informatie uit voorgaande onderzoeken wordt ingevoerd in de Prostaatwijzer, een multivariabele risicostratificatie-tool voor prostaatkanker. Het risico, vervolgbeleid of verwijsadvies wordt dan teruggekoppeld aan de huisarts van de patiënt.

Lees hier aanvullende informatie >

In het kader van ZonMw-onderzoek naar waardegedreven zorg, doet het Erasmus MC in samenwerking met de Erasmus Universiteit (EUR) onderzoek naar het gebruik van de Prostaatwijzer. Het gebruik van de Prostaatwijzer vindt veelal plaats in de tweede lijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat gebruik van de prostaatwijzer in de eerstelijnszorg de verwijzing naar de uroloog of het aldaar starten van onnodige diagnostiek met bijna 50% kan verminderen. Voor een succesvolle landelijke uitrol van het prostaatconsult, dienen eerst ervaringen van patiënten en huisartsen geïnventariseerd te worden.

Om de tevredenheid van patiënten en huisartsen met het gebruik van de Prostaatwijzer (tijdens dit consult) te inventariseren, is de EUR op zoek naar huisartsen die telefonisch geïnterviewd zouden willen worden. Het interview zal gaan over ervaringen omtrent het advies dat voortvloeit uit de Prostaatwijzer, en welke rol ‘samen besluiten’ met de patiënt speelt. Het telefonisch interview zal ongeveer een halfuur in beslag nemen (enige uitloop mogelijk). Mocht u uw ervaringen willen delen of vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Thomas Reindersma, promovendus health services management via reindersma@eshpm.eur.nl.