Wel of niet een nieuwe oproep bij ontbreken urine

15 november 2022

Door: Karin Mohrmann, klinisch chemicus

De bepaling van microalbumine in urine is een onderdeel van de laboratorium controles bij diverse chronische aandoeningen. Patiënten kunnen de urine van huis meenemen (zo vers mogelijk) of op locatie produceren. Ook is het mogelijk om een urinepotje (voorzien van een ordernummer) mee te nemen naar huis en later op die dag of de dag erna gevuld in te leveren.

Het komt regelmatig voor dat een patiënt die opgeroepen wordt voor dit onderzoek, geen urine inlevert. Tot nu toe ontving de patiënt vervolgens een brief waarin verzocht werd om alsnog de urine in te leveren. Na overleg met onze Raad van Advies is besloten dat het opnieuw oproepen van een patiënt beter door de huisartspraktijk kan worden gedaan. Deze kan namelijk beter inschatten of het inleveren van urine wel nuttig is voor de betreffende controle e.o. welke belemmeringen er zijn om urine in te leveren.

Als er alsnog urine moet worden ingeleverd, kan hiervoor een nieuwe order worden geplaatst. Voor de patiënt kunnen hier aanvullende kosten aan zijn verbonden omdat het een nieuwe order betreft.