Innovatiejaarbericht

14 januari 2021

Graag presenteren wij u het innovatiejaarbericht. In dit jaarbericht leest u kort en bondig welke innovatieve projecten Star-shl in 2020 heeft opgestart en wat er is bereikt.

De coronacrisis laat natuurlijk diepe sporen na in onze samenleving en in de zorg. Het was voor Star-shl een uitdaging om diagnostiek veilig en toegankelijk te houden in 2020. We realiseerden in rap tempo bloedafname op afspraak, diverse vormen van COVID-19 diagnostiek, en we richten onze diensten en prikposten COVID bestendig in. Vele aanvragers gaven aan dat we op deze wijze goed aansloten bij hun behoeften en die van de patiënten. Door de coronacrisis hebben een aantal geplande innovaties vertraging opgelopen en zijn juist andere projecten en diensten razendsnel ontwikkeld. In dit innovatiejaarbericht ziet u ook innovaties die een direct gevolg zijn van de coronacrisis. Deze ervaringen nemen we mee in het nieuwe jaar en met meer focus om samen te vernieuwen en te innoveren.

Want Star-shl kijkt graag vooruit en wil voorop lopen in de ontwikkeling van diagnostiek en zorg. Zowel in het nieuwe state-of-the-art laboratorium als in ons kenniscentrum staan snelle, efficiënte en betrouwbare diagnostiek voor de patiënt centraal. Dit doen we door te investeren in innovatie, kennis te delen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Door te participeren in wetenschappelijke onderzoeken en in nieuwe samenwerkingen binnen de gehele zorgketen zullen we ook in 2021 innovatieprojecten opzetten en andere afronden.

Benieuwd naar het Innovatiejaarbericht?
Bekijk hem hier: https://star-shl-innovatie.nl/2020/