Persoonsgerichte zorg door inzet van farmacogenetische diagnostiek

2 januari 2020

Personen kunnen verschillend reageren op medicijnen. Een deel van die verschillen heeft te maken met het persoonlijke genetische profiel, oftewel variaties in het DNA. Dat bepaalt onder meer hoe snel het medicament door leverenzymen wordt afgebroken. Met farmacogenetisch onderzoek kan een verklaring gevonden worden waarom een specifiek medicijn niet effectief is of bijwerkingen geeft bij een specifiek persoon.

Innovatie binnen Star-shl onderzoekt in samenwerking met Zorggroep Het Huisartsenteam, Zorroo, MC de Poort en Stichting Farmaceutische Zorg of specifieke DNA testen een toegevoegde waarde hebben bij patiënten die behandeld worden met antidepressiva en bij wie het eerste voorgeschreven geneesmiddel onvoldoende resultaat had of ongewenste bijwerkingen liet zien. Ook onderzoeken we hoe professionals het best gefaciliteerd kunnen worden bij aanvraag en beoordeling van de testuitslagen en de communicatie hierover naar de patiënt.

Voor dit project werken we samen met prof. Ron van Schaik (Expertisecentrum Farmacogenetica Erasmus MC). Afgelopen donderdag gaf professor van Schaik een presentatie aan 70 huisartsen, apothekers, POH’s-GGZ en psychologen. Het was een hele boeiende avond met uitgebreid aandacht voor de mogelijkheden van farmacogenetica, maar ook de dilemma’s en de praktische obstakels. Binnen het project zijn afspraken gemaakt over indicaties, aanvragen, verslaglegging en ketenregie. Daarom was het mooi dat alle disciplines rond de patiënt vertegenwoordigd waren.

Persoonlijke zorg is zeker gebaat bij de nieuwe diagnostische mogelijkheden van farmacogenetica, maar kan niet zonder een goede samenwerking rond de patiënt in de zorgketen. Het totaal van optimale diagnostiek en mensenwerk moet leiden tot een effectievere therapie, minder bijwerkingen en daarmee een lagere ziektelast voor de patiënt.

Het project loopt tot eind 2020 en wordt afgesloten met een evaluatie en een integraal Diagnostisch Toets Overleg.

Wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op met Marieke van Schaijk, Innovatie specialist via m.vanschaijk@star-shl.nl.