Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus.

Wat is inactieve chronische Hepatitis B?

Bij een deel van de patiënten wordt een infectie met hepatitis B-virus chronisch. Bij chronische inactieve hepatitis B blijft het virus, zonder klachten te veroorzaken, sluimerend aanwezig. Deze chronische inactieve infectie heeft op de lange duur meestal weinig gevolgen, maar het is wel mogelijk dat over vele jaren de lever wordt aangetast. Daarom is regelmatige controle noodzakelijk.

Mijn huisarts heeft mij aangemeld voor de bewakingsdienst inactieve chronische hepatitis B infectie:

Als uw huisarts u heeft aangemeld voor deze bewakingsdienst, ontvangt u van Star-shl automatisch een oproepbericht voor bloedafname. Twee keer per jaar wordt uw leverfunctie gecontroleerd en één keer per drie jaar wordt gecontroleerd of het hepatitis B-virus nog aanwezig is.

U kunt met de oproep voor bloedafname zelf een afspraak hiervoor maken.

De uitslag wordt nadien naar uw huisarts verzonden.