Wat is diabetes?
Diabetes Mellitus (suikerziekte) is een chronische aandoening waarbij het lichaam de bloedsuikers niet meer binnen de normale waarden kan houden. Er zijn verschillende soorten diabetes: de alvleesklier kan bijvoorbeeld het hormoon insuline niet of te weinig aanmaken of er kan sprake zijn van een verminderde gevoeligheid van de lichaamscellen voor insuline. Hierdoor kan de bloedsuikerwaarde te hoog worden. Om u goed te behandelen is het belangrijk dat een aantal zaken, die hier mee te maken hebben, in de gaten wordt gehouden.

De werkwijze
Behalve het geven van leefstijladviezen en eventuele behandeling met medicatie zal uw huisarts of praktijkondersteuner regelmatig uw bloed laten onderzoeken en u willen controleren. Als uw huisarts u heeft aangemeld voor de Diabetesdienst ontvangt u van Star-shl automatisch een oproepbrief voor bloedafname.  Eénmaal per jaar wordt naast uw nuchtere bloedsuiker en HbA1c (gemiddelde bloedsuiker van de voorafgaande 6 weken) ook onder andere uw cholesterolgehalte bepaald. Tevens wordt de urine onderzocht. Daarnaast wordt u mogelijk voor fundusfotografie (netvliesfoto) opgeroepen. De huisarts ontvangt de uitslagen van al deze onderzoeken elektronisch.