Wat is hartfalen?
Hartfalen is een verzamelnaam voor klachten en verschijnselen die optreden doordat het hart te weinig bloed rondpompt. Als het hart niet goed werkt, hoopt zich bloed op vóór het hart of pompt het hart te weinig bloed uit.

Wat doet de Hartfalendienst van Star-shl?
De huisarts of cardioloog heeft u verteld dat u hartfalen heeft. Uw huisarts wilt u zo goed mogelijk behandelen en samen met u voorkomen dat uw klachten verergeren of dat u wordt opgenomen in het ziekenhuis. Daarom controleert de huisarts u regelmatig en laat de huisarts bloed afnemen voor onderzoek. Indien uw huisarts u aanmeldt voor deze dienst ontvangt u van Star-shl automatisch een oproepbrief voor bloedafname.