Acceptatiecriteria

Om de kwaliteit van het onderzoek te garanderen behoudt Star-shl in een sommige gevallen het recht om aangevraagd onderzoek niet in behandeling te nemen. Redenen om onderzoek niet in behandeling te nemen zijn:

  • Het aanvraagformulier is onjuist of onvolledig ingevuld.
  • Het afnamemateriaal is niet eenduidig gelabeld of te traceren.
  • Het aanvraagformulier en/of afnamemateriaal ontbreken.
  • Het afnamemateriaal is ongeschikt voor aangevraagd onderzoek. In sommige gevallen kunnen analyses uit andere materialen worden geanalyseerd, dit alleen wanneer de firma en/of het laboratorium dit heeft goedgekeurd.
  • Het afnamemateriaal is kapot of gebroken gearriveerd in het laboratorium.
  • De bewaar- en transportcondities voldoen niet aan de acceptatiecriteria zoals vastgesteld door het laboratorium (de condities zijn op te vragen bij de medisch professionals van Star-shl).


ISO 15189 accreditatie

Alle vermelde laboratoriumbepalingen worden uitgevoerd onder de ISO 15189 accreditatie (registratienummer M025) met uitzondering van:

  • De medicijnspiegels topiramaat, lacosamide, ethosuximide, gabapentine, pregabaline, primidon.
  • De MRSA PCR bepaling.
  • Testen in onze rapportage die beginnen met een sterretje (*).