Laboratoriumbepalingen

Alkalische fosfatase

Code: BA10
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: fotometrisch
Bron:

Handboek medische laboratoriumdiagnostiek Prelum Uitgevers 2013

Referentiewaarden

<12 jaar: 0 - 350 U/l
>=12 jaar: 0 - 125 U/l