Laboratoriumbepalingen

Calcitonine

Code: BC13
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 5 werkdagen
Methode: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Bron:

Algemeen Medisch Laboratorium

Referentiewaarden

Man: <9,5 ng/l

Vrouw: <6,4 ng/l