Laboratoriumbepalingen

Chloride

Code: BC09
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Bron:
Handboek medische laboratoriumdiagnostiek 2013

Referentiewaarden

96 - 107 mmol/l