Laboratoriumbepalingen

Chroom + kreatinine

Code: UC14
Materiaalomschrijving: Portie urine
Indicatie doorlooptijd: 10 werkdagen
Methode: Inductief gekoppeld plasma - massa spectrometrie (ICP-MS)
Bron:

Algemeen Medisch Laboratorium

Referentiewaarden

Niet professionele blootstelling: < 0,76 nmol/mmol kreatinine
Professionele blootstelling: < 65,25 nmol/mmol kreatinine