Laboratoriumbepalingen

Clozapine + Norclozapine

Code: BC50
Materiaalomschrijving: Serum zonder gel (rode dop)
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: LC-MS
Bron:

TDM monografie NVZA en VUMC

Toelichting:

Tijdspanne tussen in- en afname moet 12 uur zijn.

Referentiewaarden

clozapine   350 - 700 ug/l   

norclozapine  geen harde aanbevelingen