Laboratoriumbepalingen

Clozapine + Norclozapine

Code: BC50
Materiaalomschrijving: Serum zonder gel (rode dop)
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: LC-MS
Toelichting:

Tijdspanne tussen in- en afname moet 12 uur zijn.

Referentiewaarden

Clozapine : 350 - 700 µg/l   

Norclozapine : geen harde aanbevelingen

TDM monografie NVZA