Laboratoriumbepalingen

Clozapine + Norclozapine

Code: BC50
Materiaalomschrijving: Serum zonder gel (rode dop)
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: LC-MS
Bron:

Farmacotherapeutisch kompas

Toelichting:

Tijdspanne tussen in- en afname moet 12 uur zijn.

Referentiewaarden

Clozapine   350 - 600 ug/l   Norclozapine  100 - 300 ug/l