Laboratoriumbepalingen

Electrolyten (Na+, K+, CI-)

Code: BE13

Referentiewaarden

Zie afzonderlijke testen