Laboratoriumbepalingen

Fenobarbital

Code: BF22
Materiaalomschrijving: Serum zonder gel (rode dop)
Indicatie doorlooptijd: 3 werkdagen
Methode: LC-MS
Bron:

Farmacotherapeutisch kompas

Referentiewaarden

20.0 - 40.0 mg/l