Laboratoriumbepalingen

Groeihormoon

Toelichting:

Door de pulsatiele afgifte van groeihormoon met een variabele frequentie gedurende de dag en nacht, is de variatie van de intra-individuele serumconcentratie zeer groot. Voor het vaststellen van een groeihormoon deficiëntie of overmatige groeihormoon secretie is een enkelvoudige meting van weinig toegevoegde waarde. Geadviseerd wordt om insulin-like growth factor 1 (IGF1) te bepalen. Deze zal bij de aanvraag van groeihormoon automatisch worden aangemeld.