Laboratoriumbepalingen

IJzergroep: ijzer, transf., ferritine, Transferrine saturatie

Code: BY05

Referentiewaarden

Zie afzonderlijke testen