Laboratoriumbepalingen

Lithium

Code: BL26
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: Colorimetric
Bron:

Richtlijn bipolaire stoornissen. NVvP 2008

Toelichting:

Tijdspanne tussen in- en afname moet 12 uur zijn.

Referentiewaarden

Laag therapeutische spiegel 0.4 - 0.6 mmol/l
Normaal therapeutische spiegel 0.6 - 0.8 mmol/l
Hoog therapeutische spiegel 0.8 - 1.2 mmol/l