Laboratoriumbepalingen

Lorazepam (Temesta)

Code: BL42
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 5 werkdagen
Methode: LC-MS/MS
Bron:

Saltro

Referentiewaarden

Therapeutisch richtgebied: 20-250 µg/l