Laboratoriumbepalingen

Methylfenidaat (Ritalin)

Code: BR39
Materiaalomschrijving: serum
Toelichting:

Deze test kan alleen aangevraagd worden na overleg met de klinische chemicus