Laboratoriumbepalingen

Neutrofielen

Code: Neuta
Materiaalomschrijving: EDTA-bloed
Indicatie doorlooptijd: 1 dag
Methode: optische flow-cell meting gecombineerd met fluorescentiemeting
Bron:

Regionaal vastgesteld (NVKC)

Referentiewaarden

1,8 -7,3  10 ^9/l