Laboratoriumbepalingen

Vrije T3

Code: BT31
Materiaalomschrijving: Serum
Indicatie doorlooptijd: 1 week
Methode: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay
Bron:
AML

Referentiewaarden

2.63 - 5.71pmol/l